Overenskomst

Vi forklarer, hvad en overenskomst er, hvad det betyder, hvis du ikke er dækket af en overenskomst, og hvad du selv kan gøre for at få en overenskomst på din arbejdsplads.

Hvad er en kollektiv overenskomst?

En kollektiv overenskomst er en aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening. Aftalen bestemmer, hvilke vilkår der gælder for de ansættelsesforhold, der er omfattet af overenskomsten.

Lokalaftaler

De fleste overenskomster giver mulighed for at lave lokale aftaler, som supplerer overenskomstens regler. En lokalaftale bliver aftalt mellem arbejdsgiver og jer medarbejdere eller en tillidsmand, og den må som hovedregel ikke være i strid med overenskomsten, medmindre overenskomsten giver lov til at fravige den.

Andre typer

En overenskomst indgået mellem en fagforening og en enkelt virksomhed bliver kaldt en virksomhedsoverenskomst.

En virksomhed, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, kan også vælge at tilslutte sig en kollektiv overenskomst. Denne aftale hedder en tiltrædelsesoverenskomst.

Hvad giver overenskomsten dig ret til?

De fleste overenskomster har regler om:

Har du spørgsmål til din overenskomst, kan du kontakte vores konsulenter på Faglig hotline.  

Hvordan ved du, om du er dækket af en overenskomst?

Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, om du er omfattet af en overenskomst. 

Hvis du er omfattet af en overenskomst, skal kontrakten også oplyse hvilken overenskomst.

Er du elev efter erhvervsuddannelsesloven, skal du følge en overenskomst.

Hvad gør du, hvis du ikke er dækket af en overenskomst?

Er du ikke omfattet af en overenskomst, skal du selv forhandle dig til de goder, overenskomsten normalt giver ret til.

Sørg for at aftalerne bliver skrevet ind i din ansættelseskontrakt.

Vi tegner også overenskomster

Er du ikke dækket af en overenskomst, og vil du gerne ændre på dette, så kontakt Faglig Hotline.

Vi tegner overenskomst, når de fleste ansatte er medlemmer hos os. Enten i virksomheden som helhed eller i en afgrænset gruppe. Er I fx en gruppe kontoransatte i en produktionsvirksomhed, er det nok, hvis flertallet fra denne gruppe er medlemmer.

Vi stiller også krav om, at der i gruppen er et udbredt ønske om en overenskomst, og at flere ildsjæle fra gruppen aktivt medvirker til at tegne overenskomsten.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Overenskomst med Arbejdsgiverforeningen KA

I foråret 2017 indgik Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus en overenskomst for over 900 virksomheder og 15.000 ansatte. 

Læs mere om vores overenskomstforhandlinger med KA.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket