Sådan må din arbejdsgiver kontrollere dig

Din arbejdsgiver har som følge af sin ledelsesret lov til at overvåge og kontrollere dig, når du er på arbejde, hvis der er et fornuftigt formål med dette.

Enhver kontrol skal være begrundet i virksomhedens drift og må ikke gå videre end nødvendigt.

Kontrolforanstaltningerne må heller ikke krænke dig.

Det vil fx være tilladt at kontrollere, om du kun bruger din arbejdstid på de opgaver, som du er ansat til, og at du overholder virksomhedens regler fx om brug af privat mobiltelefon. Husk desuden din loyalitetsforpligtelse.

Overvej altid om det, du foretager dig, kan tåle at blive opdaget af din arbejdsgiver. Er du det mindste i tvivl, så vent til du får fri.

Stempelur og adgangskontrol

Din arbejdsgiver må gerne forlange, at du bruger stempelur eller på anden vis registrerer din arbejdstid. Før dog altid selv et regnskab over din arbejdstid og dit fravær.

Der kan være krav om, at du skal bære og vise ID - eller bruge fx kode, brik eller kort for at få adgang til virksomheden.

Visitation

Visitation i form af taskekontrol må finde sted i fx butikker og andre virksomheder, hvor det er relevant. Den skal omfatte alle ansatte, og udvælgelsen skal ske vilkårligt.

Har din arbejdsgiver en konkret begrundet mistanke til dig, kan der altid gennemføres en fysisk kontrol. Nægter du dette, må din arbejdsgiver tilbageholde dig og tilkalde politiet.

Tv-overvågning på jobbet

Din arbejdsgiver må altid overvåge fællesarealer men må ikke optage lyd.

Din arbejdsgiver skal oplyse, at der sker tv-overvågning, men ikke den konkrete placering af kameraer.

Overvågning må ikke blive brugt til at udspionere dig, og det kræver dit samtykke, hvis der skal ske overvågning af dit enkeltmandskontor.

Optagelserne skal slettes efter en kort periode - normalt 30 dage. Du har krav på at få oplyst, hvor længe optagelserne bliver gemt.

Du skal også have oplyst, hvornår optagelserne bliver gennemgået eller udleveret til politiet.

Aflytning af telefonsamtaler

Din arbejdsgiver må gerne aflytte og optage dine telefonsamtaler med kunder og kolleger, hvis formålet fx er oplæring eller bedre service. Du skal være informeret om, at samtalerne bliver aflyttet og eventuelt optaget.

Kontrol af e-mails

Brevhemmeligheden gælder også for e-mails.

Ofte vil du i din ansættelseskontrakt have givet samtykke til, at din arbejdsgiver må gennemse dine e-mails. Har du givet samtykke, bortfalder beskyttelsen.

Er det begrundet i at sikre driften, må din arbejdsgiver gennemse e-mails uden dit samtykke.

Rent private e-mails er dog altid beskyttet af brevhemmeligheden. Opdager din arbejdsgiver at en e-mail er privat, må der ikke læses videre. Dette gælder også, når du fratræder.

Tjek om din personalehåndbog måske helt forbyder dig at sende private e-mails.

Logning af internet

Din arbejdsgiver må gerne registrere hvilke hjemmesider, du besøger, hvis det er for at sikre driften.

Du kan derfor risikere, at din arbejdsgiver kontrollerer, om du besøger hjemmesider, der ikke er relevante for dit arbejde, herunder sociale medier.

Tjek også om personalehåndbogen måske helt forbyder dig at besøge visse hjemmesider.

GPS-overvågning

Hvis du bliver overvåget via GPS, er det ofte for at sikre driften. Bruger din arbejdsgiver GPS'en til at kontrollere dig, skal du være oplyst om det.

Brug af alkohol- og narkotikatests

Test for alkohol og narkotika kan som hovedregel kun finde sted, hvis din arbejdsgiver har en konkret mistanke, eller hvis det gøres, for at sikre driften.

Det kan også fremgå af din ansættelseskontrakt, at du har pligt til at medvirke til sådanne tests.

Nægter du at medvirke, kan det skade dig ved en eventuelt senere retssag.

Er reglerne overtrådt?

På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om reglerne for arbejdsgivers kontrol på arbejdspladsen.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har mistanke om, at din arbejdsgiver har overtrådt reglerne. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket