Din arbejdstid skal registreres

Fra den 1. juli 2024 skal din arbejdsgiver registrere din daglige arbejdstid og gemme oplysningerne, som du skal have adgang til.

Din arbejdsgiver skal registrere antallet af dine samlede daglige arbejdstimer for at sikre, at reglerne for din hviletid og maksimale ugentlige arbejdstid bliver overholdt.

Reglerne omhandler som udgangspunkt:  

Tidsregistreringssystem

Din arbejdsgiver bestemmer selv, hvilket system virksomheden bruger til at registrere din arbejdstid, så længe det er ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt”.

Det kan være lige fra et Excel-ark til et mere avanceret tidsregistreringssystem. Oplysningerne skal gemmes i 5 år, og du skal have adgang til dem.

Det er nok at registrere din samlede daglige arbejdstid, og at du kun registrerer ændringer af dine planlagte eller aftalte arbejdstimer. Selvbetalte pauser skal ikke registreres, fordi det ikke er arbejdstid.

Hvem er omfattet?

Reglerne gælder for alle lønmodtagere, medmindre der gælder en kollektiv overenskomst eller anden lov, der beskytter dig på samme måde, som fx indenfor off-shore arbejde, fiskeri, luftfart og i handelsflåden.

Du er ikke omfattet af reglerne, hvis du er ansat som chauffør (mobil lønmodtager) og:  

  • kører godstransport med et køretøj, hvis højest tilladte vægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 ton.
  • kører personbefordring i et køretøj, der kan have mere end 9 personer inklusive føreren og er beregnet til formålet.

Endelig kan du være undtaget, hvis det slet ikke er muligt at måle eller fastsætte din arbejdstimer pga. dine arbejdsopgaver, eller hvis du er selvtilrettelægger.  

Persondata - GDPR

Ifølge reglerne for persondata skal du have adgang til dine egne oplysninger i tidsregistreringssystemet, som din arbejdsgiver skal opbevare i 5 år.

Sanktioner

Hvis din arbejdsgiver ikke overholder hviletidsreglerne, kan han eller hun risikere at skulle betale en godtgørelse eller en bøde.

Derudover kan Arbejdstilsynet gribe ind ved at forbyde eller begrænse en aftale om at overskride 48-timers reglen fremover.

Andre regler i loven

Reglerne om din arbejdsgivers pligt til at registrere din arbejdstid fremgår af loven om arbejdstid, der også har regler om:

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket