Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Pauser

Pause efter 6 timer

Når din arbejdsdag er på mere end 6 timer, har du krav på en pause.

Der er ingen regler om længden af pausen, men du skal have mulighed for at få lidt at spise og drikke.

Den tekniske formulering er "at pausens formål tilgodeses". Dette fremgår af arbejdstidsdirektivet. I Danmark gælder direktivet for de lønmodtagere, der ikke er omfattet af en overenskomst.

Overenskomsterne indeholder nemlig detaljerede regler om arbejdstid, og ofte er der taget stilling til både længde og placering af pauser. Alternativt skal dette aftales lokalt.

Flere pauser

Du kan altså godt have krav på flere pauser, men så skal det fremgå af din overenskomst, lokalaftale, personalehåndbog eller din ansættelseskontrakt.

Særlige forhold

Arbejdsmiljøloven siger, at hvis du arbejder under særlige forhold, som fx ekstreme temperaturer eller ensidigt, belastende arbejde, kan du have krav på "passende pauser" med et vist mellemrum.

Det er Arbejdstilsynet, der i sidste ende afgør, om det er nødvendigt med de ekstra pauser. Ofte vil den skriftlige arbejdspladsvurdering (APV) tage stilling til spørgsmålet.

Hvornår skal pausen ligge?

Din arbejdsgiver bestemmer, hvornår du må holde pause. Det skal ske efter arbejdspladsens normale regler for planlægning af arbejdstiden.

Hvem betaler?

Som udgangspunkt skal du selv betale for dine pauser. Men det er naturligvis muligt at aftale andet, fx i ansættelseskontrakten.

Hvad må du i pausen?

Betaler du selv for pausen, bestemmer du også selv over tiden og må derfor forlade arbejdspladsen. Din arbejdsgiver kan heller ikke forlange, at du skal stå til rådighed i pausen, fx for at tage telefoner eller ekspedere kunder.

Får du løn i pausen, må din arbejdsgiver gerne tilkalde dig og bede dig udføre arbejdsopgaver i pausen. Din arbejdsgiver kan også bestemme, at du ikke må forlade arbejdspladsen i en betalt pause.

Rygepauser

Din arbejdsgiver må som følge af ledelsesretten fastsætte konkrete regler om rygning på arbejdspladsen.

Der kan fx være regler om:

  • at du selv skal betale for eventuelle rygepauser.
  • at der er totalt forbud mod rygning (herunder e-cigaretter) i arbejdstiden
  • forbud mod at ryge på arbejdspladsens område, også i pauserne.

Relevante love:

Arbejdsmiljøloven

Arbejdstidsdirektivet

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'