Pauser

Pause efter 6 timer

Når din arbejdsdag er på mere end 6 timer, har du krav på en pause.

Der er ingen regler om længden af din pause. I loven står der blot, ”at pausens formål skal tilgodeses". Men du skal have mulighed for at få lidt at spise og drikke, og er du ansat efter en overenskomst, beskriver den som regel længden og placering af pauser. Alternativt skal dette aftales lokalt.

Retten til en pause fremgår af arbejdstidsdirektivet, som gælder for ansatte, der ikke er omfattet af en overenskomst, der giver samme beskyttelse.

Du kan også blive undtaget fra reglen;

  • hvis det står i din kontrakt og hvis din arbejdstid ikke kan måles eller fastlægges på forhånd.
  • hvis du i et betydeligt omfang selv kan fastsætte din arbejdstid og har enten ledelsesmæssige funktioner eller kan træffe selvstændige beslutninger.

Dvs. at du er selvtilrettelægger.  

Flere pauser

Du kan altså godt have krav på flere pauser, men så skal det fremgå af din overenskomst, lokalaftale, personalehåndbog eller din ansættelseskontrakt.

Særlige forhold

Arbejdsmiljøloven siger, at hvis du arbejder under særlige forhold, som fx ekstreme temperaturer eller ensidigt, belastende arbejde, kan du have krav på "passende pauser" med et vist mellemrum.

Det er Arbejdstilsynet, der i sidste ende afgør, om det er nødvendigt med de ekstra pauser. Ofte vil den skriftlige arbejdspladsvurdering (APV) tage stilling til spørgsmålet.

Hvornår skal pausen ligge?

Din arbejdsgiver bestemmer, hvornår du må holde pause. Det skal ske efter arbejdspladsens normale regler for planlægning af arbejdstiden.

Hvem betaler?

Som udgangspunkt skal du selv betale for dine pauser. Men det er naturligvis muligt at aftale andet, fx i ansættelseskontrakten.

Hvad må du i pausen?

Betaler du selv for pausen, bestemmer du også selv over tiden og må derfor forlade arbejdspladsen. Din arbejdsgiver kan heller ikke forlange, at du skal stå til rådighed i pausen, fx for at tage telefoner eller ekspedere kunder.

Får du løn i pausen, må din arbejdsgiver gerne tilkalde dig og bede dig udføre arbejdsopgaver i pausen. Din arbejdsgiver kan også bestemme, at du ikke må forlade arbejdspladsen i en betalt pause.

Rygepauser

Din arbejdsgiver må som følge af ledelsesretten fastsætte konkrete regler om rygning på arbejdspladsen.

Der kan fx være regler om:

  • at du selv skal betale for eventuelle rygepauser.
  • at der er totalt forbud mod rygning (herunder e-cigaretter) i arbejdstiden
  • forbud mod at ryge på arbejdspladsens område, også i pauserne.

Det er dog vores vurdering, at din arbejdsgiver ikke kan forhindre dig i at forlade arbejdspladsen i selvbetalte pauser og ryge der - altså uden for arbejdspladsens område, medmindre du i den forbindelse bærer uniform eller kører bil, der indikerer, at du arbejder på den pågældende arbejdsplads.

Derudover skal du selvfølgelig også være tilbage på din arbejdsplads, så du er klar til at arbejde, når din pause er færdig.

Relevante love:

Arbejdsmiljøloven

Arbejdstidsdirektivet

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket