Fravige hviletidsregler, hvis du selv tilrettelægger din arbejdstid

Reglerne for din daglige og ugentlige hviletid er fastlagt i arbejdsmiljøloven og arbejdstidsloven. Lovene giver dog forskellige muligheder for at fravige nogle af hviletidsreglerne, hvis du er selvtilrettelægger. 

Hvem er selvtilrettelægger?

Du er selvtilrettelægger:

  • hvis det ikke er muligt at måle eller planlægge din arbejdstid på forhånd pga. dine arbejdsopgaver/arbejdets art.
  • hvis du selv kan fastsætte din arbejdstid og har enten ledelsesmæssige funktioner eller kan træffe selvstændige beslutninger. Fx afdelingsledere, direktører, visse eksperter og erfarne advokater eller akademikere, der har betydelig frihed til at bestemme sin egen arbejdstid.

Fravige efter arbejdsmiljøloven

Ifølge arbejdsmiljøloven er du ikke omfattet af reglerne om 11 timers daglig hvile eller 1 ugentligt fridøgn, hvis du kun eller hovedsageligt har ledende arbejde og har ret til at planlægge din egen arbejdstid.

Derudover er visse former for arbejdsområder undtaget, hvis du har en særlig selvstændig stilling inden for én af dem.

Fravige efter arbejdstidsloven

Fra den 1. juli 2024 giver arbejdstidsloven mulighed for, at du som selvtilrettelægger bl.a. kan blive undtaget fra reglerne om:

Det gælder dog kun, hvis det er skriftligt aftalt i din ansættelseskontrakt eller et tillæg til din kontrakt, ellers gælder hviletidsreglerne.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket