Rådighedsvagter og 48 timers-reglen

Du må maksimalt have en ugentlig arbejdstid på 48 timer om ugen beregnet som et gennemsnit over 4 måneder. Det kan dog fraviges, hvis du har rådighedsvagter.

Hvem er omfattet?

Det er kun muligt at fravige 48 timers-reglen, hvis du jævnligt har rådighedsvagter og udfører samfundskritiske arbejdsopgaver indenfor disse arbejdsområder:

 1. Arbejde, der er kendetegnet ved, at der er afstand mellem dit arbejdssted og bopæl eller mellem dine forskellige arbejdssteder fx off-shore.
 2. Vagt-, overvågnings- og døgnaktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at beskytte goder og personer, fx vagter, portnere eller vagtselskaber.
 3. Arbejde, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion, fx når der er tale om:
  1. modtagelse, behandling og/eller pleje på hospitaler eller lignende institutioner, herunder aktiviteter, der udøves af læger under uddannelse, døgninstitutioner og plejehjem samt fængsler.
  2. ansatte i havne eller lufthavne.
  3. presse, radio, fjernsyn, filmproduktion, postvæsen og telekommunikation.
  4. ambulancetjeneste, brandvæsen og civilbeskyttelse.
  5. gas-, vand- og elektricitetsforsyning.
  6. renovationsvæsen og forbrændingsanlæg.
  7. industrier, hvis arbejdsproces af tekniske grunde ikke kan afbrydes.
  8. forsknings- og udviklingsaktiviteter.
  9. jordbrug.
  10. arbejdstagere, der er beskæftiget med rutebefordring af passagerer i byer.

Flere krav

Hvis dit arbejde opfylder kravene til at være omfattet af muligheden for at fravige 48 timers reglen, så kan det stadig kun ske i disse situationer:

 • Hvis du er ansat efter en overenskomst, der giver din arbejdsgiver lov til at aftale med dig, at I fraviger 48 timers reglen.
 • Hvis du selv vil det (giver samtykke).  
 • Hvis din arbejdsgiver foretager nødvendige tiltag for at sikre din sikkerhed fx ved tilbud om gratis helbredstjek. 

Krav til overenskomsten

Din arbejdsgiver har kun lov til at lave en individuel aftale med dig om at fravige 48 timers reglen, hvis du er ansat efter en overenskomst, og hvis det fremgår af den, at din arbejdsgiver må spørge dig.

Der kan både være tale om en kollektiv overenskomst, en tiltrædelses- eller en virksomhedsoverenskomst, som skal være indgået af den overenskomstpart, der er mest repræsentativ på jeres arbejdsplads.

Kræver samtykke, du kan annullere igen

Det kan aftales i selve overenskomsten, at din arbejdsgiver må lave en aftale med dig om at fravige 48 timers reglen, men du er ikke forpligtet til det, og selvom du har sagt ja, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage med et rimeligt varsel.

Din arbejdsgiver må ikke ”lægge dig det til last”, hvis du ikke ønsker at indgå en aftale eller trækker dit samtykke tilbage.

Tiltag for at beskytte dig

Har I aftalt at overskride 48 timers reglen, skal din arbejdsgiver lave tiltag, der sikrer dig og din sundhed. Det kunne fx være at tilbyde gratis helbredsundersøgelser hvert 2. år, lave en APV med fokus på arbejdstid oftere end hvert 3. år eller andre relevante tiltag.

Max 60 timer

Din arbejdstid kan maksimalt fraviges op til gennemsnitlig 60 timer pr. uge beregnet over 4 måneder. De 4 måneder kan dog udvides op til 12 måneder i en overenskomst. 

Liste over ansatte med aftale om at fravige 48 timer

Din arbejdsgiver skal have ajourførte lister over, hvem af jer ansatte, der har givet samtykke til at fravige den maksimale ugentlige gennemsnitlige arbejdstid. 

Myndigheder, der kan forbyde eller begrænse muligheden for at overskride arbejdstiden, skal have adgang til disse lister – Fx Arbejdstilsynet.  

Andre, som er undtaget

Er du ansat i en overordnet stilling og bestemmer selv din arbejdstid, eller kan din arbejdstid ikke måles eller fastsættes pga. dine arbejdsopgaver, kan du være undtaget, fordi du hører under reglerne for selvtilrettelægger.

Du kan også være undtaget, hvis du er ansat efter en kollektiv overenskomst, der beskytter dig på lige fod med loven.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket