Personoplysninger

Dine personoplysninger er beskyttet af Databeskyttelsesloven og EU's Dataforordning, når din arbejdsgiver behandler dine personoplysninger. Det gælder både før, under og efter, at du er ansat.

Personoplysninger

Alle oplysninger, der kan identificere dig som person, er personoplysninger.

Dette gælder fx:

Beskyttelsen

Reglerne sikrer, at dine personoplysninger kun bliver indsamlet og behandlet, hvis det er nødvendigt, fx fordi loven kræver det eller for at opfylde din kontrakt. 

Din arbejdsgiver skal desuden have et sagligt formål med at indsamle og behandle oplysningerne.

Samtykke

Du kan også give din arbejdsgiver lov til at indsamle og behandle dine personoplysninger. Der er en række betingelser for dit samtykke, som fx at det skal være frivilligt, specifikt og utvetydig. 

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.

Flere arbejdsgivere sender generelle informationer ud, der forklarer, hvordan personoplysninger bliver håndteret på arbejdspladsen.

Der kan også være indarbejdet et samtykke, som det er vigtigt, at du tager stilling til. Er du i tvivl om, hvad samtykket betyder for dig, gennemgår vi det naturligvis gerne for dig. 

Typer af personoplysninger

EU´s Dataforordning skelner mellem almindelige og følsomme personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold.

Derudover har den danske Databeskyttelseslov særregler for særlige oplysninger fx cpr-nr.

De almindelige personoplysninger omfatter bl.a.:

 • navn og adresse
 • skat
 • sygedag
 • familieforhold
 • eksamen
 • ansøgning
 • cv
 • ansættelsesdato og –stilling
 • arbejdsområde
 • arbejdstelefon

Ifølge reglerne er der kun tale om følsomme personoplysninger i forhold til:

 • racemæssig og etnisk baggrund.
 • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning.
 • hvilken fagforening, du er medlem af.
 • helbredsoplysninger.
 • seksuelle forhold eller orientering.
 • genetiske data.
 • biometriske data, som entydig kan identificere dig -
  fx ansigtsbillede og fingeraftryk.

Endelig har vi Danmarks særregler, som bl.a. omfatter:

 • strafbare forhold.
 • cpr-nr.

Behandling af de forskellige personoplysninger

Der er forskel på, hvordan de forskellige typer af personoplysninger må håndteres, hvilket afhænger af oplysningernes følsomhed.

Retten til at behandle personoplysninger bliver strengere, jo mere følsom en oplysning er.

De almindelige personoplysninger kan som hovedregel behandles uden samtykke.

Følsomme personoplysninger skal behandles forskellige afhængig af, hvilken kategori de tilhører under følsomme personoplysninger. Behandling uden samtykke kan ske under visse kriterier, fx. hvis det er nødvendigt af hensyn til dine arbejdsrettigheder. 

Oplysninger om strafbare forhold og cpr-nr. er særligt beskyttet.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når dine personoplysninger bliver behandlet af din arbejdsgiver. Det omfatter bl.a. retten til:

 • at få oplyst hvem, der behandler oplysningerne og formålet med det.
 • at få indsigt i, hvilke oplysninger, der bliver behandlet.
 • at få rettet forkerte oplysninger.
 • at blive slettet i visse tilfælde.
 • at få sendt dine data til en anden myndighed eller firma.

I visse tilfælde kan der dog være begrænsninger i dine rettigheder. Kontakt os, hvis du har brug for en nærmere vejledning. 

Databeskyttelsesrådgiver

Nogle få private virksomheder skal have en databeskyttelsesrådgiver. Du kan som almindelig ansat blive valgt og få en særlig beskyttelse mod opsigelse. 

Er reglerne overtrådt?

Datatilsynet har lavet en vejledning om ansattes rettigheder og en FAQ, hvor de svarer på de mest almindelige spørgsmål omkring personoplysninger.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har mistanke om, at din arbejdsgiver har overtrådt reglerne. 

Relevante love

Databeskyttelsesloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket