Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Personoplysninger

Hvis dine personlige oplysninger bliver behandlet elektronisk eller indgår i et register, er oplysningerne beskyttet af persondataloven.

Personoplysninger

Alle oplysninger, der kan identificere dig som person, er personoplysninger.

Dette gælder fx:

Beskyttelsen

Persondataloven sikrer, at dine personoplysninger kun bliver indsamlet og behandlet, hvis dette er nødvendigt, fx fordi loven kræver det.

Din arbejdsgiver skal desuden have et sagligt formål med at indsamle og behandle oplysningerne.

Samtykke

Du kan også give din arbejdsgiver lov til at indsamle og behandle dine personoplysninger. 

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.

Flere arbejdsgivere udsender generelle informationsskrivelser, der forklarer, hvordan personoplysninger bliver håndteret på arbejdspladsen. Disse indeholder normalt ikke et samtykke, men er du i tvivl, sender du naturligvis dokumentet til os for gennemgang. 

Følsomme og private personoplysninger

De følsomme personoplysninger omfatter:

 • racemæssig og etnisk baggrund.
 • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning.
 • hvilken fagforening, du er medlem af.
 • helbredsmæssige forhold.
 • seksuelle forhold.

De private personoplysninger omfatter:

 • strafbare forhold.
 • væsentlige sociale problemer.
 • andre rent private forhold som fx skilsmisse og adoption.

Disse oplysninger må din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke indsamle eller behandle.

Der gælder dog også her en række undtagelser, fx hvis du giver samtykke eller hvis behandlingen er nødvendig.

Der skal dog mere til, før det anses for nødvendigt at behandle følsomme og private personoplysninger, end det er tilfældet for øvrige personoplysninger.

Desuden må din arbejdsgiver kun i meget begrænset omfang videregive følsomme og private personoplysninger. Det er fx ikke tilladt at offentliggøre, hvorfor du er syg, eller at du har fået en dom for et strafbart forhold.

Information

Du har krav på at blive informeret om, at der sker indsamling og behandling af dine personoplysninger, hvis du ikke selv leverer oplysningerne.

Indsigt

Du kan herefter benytte dig af retten til at kræve indsigt i:

 • hvilke oplysninger, der er tale om.
 • hvorfor de er indsamlet.
 • hvem der har adgang til dem.
 • hvor oplysningerne kommer fra.

Retten til indsigt gælder dog kun oplysninger, der bliver behandlet elektronisk eller indgår i et register.

Fejl i oplysningerne

Er der fejl i de indsamlede oplysninger, kan du kræve, at de bliver rettet.

Er reglerne overtrådt?

Datatilsynet har lavet en FAQ, hvor de svarer på de mest almindelige spørgsmål omkring personoplysninger.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har mistanke om, at din arbejdsgiver har overtrådt reglerne. 

Relevante love

Persondataloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Ring til os på alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304. Her er vi klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Du kan også sende dit spørgsmål til os ved at udfylde formularen nedenfor, så sørger vi for, at du får et svar samme dag, hvis du skriver i åbningstiden. Ellers svarer vi dig hurtigst muligt, når vi åbner igen.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.Hjælp til at sende dokumenter