Må min arbejdsgiver bruge mit billede på hjemmesiden?

Et billede kan bruges til at identificere dig. Derfor er billeder med identificerbare personer omfattet af reglerne i Databeskyttelsesloven.

Type af oplysninger

Et billede af dig eller med dig på, hvor du kan genkendes, er som regel en almindelig oplysning, og er derfor ikke særlig beskyttet som personfølsomme oplysninger.

Ekstern brug af dit billede

Ønsker din arbejdsgiver at offentliggøre et billede af dig, hvor du kan genkendes, kræver det som udgangspunkt dit samtykke. Det gælder uanset, om der er tale om et portræt- eller et situationsbillede.

Det kan dog ikke udelukkes, at din arbejdsgiver i særlige situationer kan have ret at bruge dit billede uden dit samtykke.

Fx hvis du varetager en særlig funktion i firmaet. Dette gælder dog ikke, hvis man kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Der er derfor altid en konkret vurdering, hvorvidt det er ok, at dit billede bliver offentliggjort.

Spørgsmålet, om din arbejdsgiver kan offentliggøre et billede af dig på internettet uden dit samtykke, vil bero på en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen, fx i forhold til:

  • billedets karakter, dvs. hvor og hvorfor billedet er taget.
  • i hvilken sammenhæng billedet indgår.
  • formålet med at offentliggøre dit billede.

Intern brug af dit billede

Din arbejdsgiver kan også have lov til at bruge dit billede internt i virksomheden. Det kan fx være på firmaets intranet eller i en intern telefonbog med billede.  

Retten til at bruge dit billede internt uden samtykke, beror også på en helhedsvurdering af billedet og formålet som beskrevet ovenfor. 

Samtykke

Det fremgår af mange ansættelseskontrakter, at man som ansat giver sin arbejdsgiver lov til at bruge et portrætbillede. Du kan godt aftale samtykke i din kontrakt, men der skal fremgå af samtykket, hvad dit portrætbillede vil blive brugt til – fx til brug under medarbejdere på hjemmesiden.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke. I så fald må din arbejdsgiver ikke fremadrettet bruge dit billede - medmindre dit samtykke slet ikke har været nødvendigt fra starten.

Læs også om:

Personoplysninger

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket