Er jeg funktionær?

Det er stillingens indhold, dvs. dine arbejdsopgaver, der afgør, om du er funktionær i lovens forstand.

Du kan også aftale dig til funktionærstatus i din ansættelseskontrakt. Dette bliver ofte kaldt funktionærlignende ansættelse.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'