Opfindelser

Hvis du som ansat gør en opfindelse, kan din arbejdsgiver kræve at få overført rettighederne til den, når 2 betingelser er opfyldt. 

1: Gennem dit arbejde

Du skal have gjort opfindelsen som led i dit arbejde. Det er ikke et krav, at det sker i arbejdstiden eller på arbejdspladsen. Også en opfindelse, du gør i din fritid, er omfattet, hvis den er gjort mulig af dit arbejde.

2: Inden for din arbejdsgivers arbejdsområde

Opfindelsen skal høre under din arbejdsgivers arbejdsområde. Dette gælder såvel hovedproduktion som hjælpemidler og arbejdsmetoder.

Bliver du bedt om at udføre en specifik opgave, der falder uden for din arbejdsgivers sædvanlige arbejdsområde, vil opfindelser du gør i forbindelse med denne opgave også være omfattet.

Pligt til at informere

Når du har gjort en opfindelse, skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked. Informationen skal være så fyldestgørende, at din arbejdsgiver kan bedømme opfindelsens betydning. Af bevishensyn anbefaler vi, at du gør dette på skrift.

Derefter har din arbejdsgiver 4 måneder til at beslutte, om han eller hun vil kræve opfindelsen overdraget til sig. I disse 4 måneder må du ikke, uden skriftligt samtykke fra din arbejdsgiver, disponere over opfindelsen eller videregive oplysninger om den til andre.

Hvis din arbejdsgiver på skrift, før de 4 måneder er udløbet, meddeler dig, at han eller hun ikke har interesse i opfindelsen, kan du naturligvis frit udnytte opfindelsen.

Når du er fratrådt

Søger du patent eller brugsmodelregistrering på en opfindelse i de første 6 måneder efter, du er fratrådt, bliver den som udgangspunkt anset for at være gjort, mens du var ansat. Kan du ikke bevise, at du først har gjort opfindelsen, efter du var fratrådt, kan din arbejdsgiver altså kræve retten til opfindelsen.

I kan aftale, at dette skal gælde i op til 1 år, efter du er fratrådt.

Rimelig godtgørelse

Får din arbejdsgiver overført retten til en opfindelse, du har gjort, har du krav på en rimelig godtgørelse, medmindre værdien af opfindelsen ikke overstiger, hvad der er rimeligt at forvente af dig.

I vurderingen indgår værdien af opfindelsen, dens betydning for din arbejdsgiver, dine ansættelsesvilkår samt din indsats i forbindelse med opfindelsen.

Du kan ikke på forhånd fraskrive dig retten til godtgørelse. Rejser du ikke krav om godtgørelse inden 3 år, bliver kravet dog forældet.

Særregler

For lærere og andet videnskabeligt personale ved fx universiteter gælder i stedet særreglerne i loven om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.

Relevante love

Lov om arbejdstageres opfindelser

Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

 

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket