Hvem har retten til min opfindelse?

Hvis du gør en opfindelse, har du som udgangspunkt selv retten til denne.

Er du i et ansættelsesforhold, kan din arbejdsgiver dog kræve at få overdraget retten til opfindelsen. Dog kun hvis betingelserne for dette er opfyldt, eller hvis I har aftalt det, fx i din ansættelseskontrakt.

Du kan i så fald kræve en rimelig godtgørelse, når værdien af opfindelsen overstiger, hvad du med rimelighed kan forventes at præstere.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket