Regler for arbejdstøj og sikkerhedssko

Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, om du skal have bestemt arbejdstøj eller uniform på. Der findes regler for, hvornår du kan kræve at få bestemt arbejdstøj eller sikkerhedssko, ligesom der findes regler for, hvem der skal betale.

Arbejdsmiljøloven angiver, hvornår du arbejder under forhold, som kræver sikkerhedstøj og -sko. Det bliver i loven kaldt ”personlige værnemidler”. 

Sikkerhedstøj og -sko skal beskytte dig mod risikomomenter, som kan true din sikkerhed eller sundhed under arbejdet.

Som udgangspunkt er det din arbejdsgiver, der skal forsyne dig med de nødvendige personlige værnemidler. Det er din arbejdsgiver, som afholder udgifterne til at anskaffe, vedligeholde og renholde de personlige værnemidler. 

Det er også din arbejdsgiver, der ejer sikkerhedsudstyret, og derfor skal du aflevere tingene, hvis du stopper i firmaet. 

Der er dog overenskomster, hvori der er aftalt undtagelser.  

Hvis du ønsker noget bestemt

Du kan ikke kræve, at din arbejdsgiver skal betale for et bestemt mærke eller en bestemt model, men udstyret skal selvfølgelig være sikkerhedsmæssigt godkendt. Derfor skal du selv betale en evt. merpris og kan aftale med din arbejdsgiver, at du får et tilskud. 

Nogle overenskomster indeholder aftaler om fordeling af udgifterne. Det kan også fremgå af din kontrakt eller en personalehåndbog.

Deler I udgifterne, skal det stå i aftalen, hvem der har ejendomsretten over tingene, hvis du stopper i jobbet. Derfor er det vigtigt, at det er skrevet ind i jeres aftale.  

Almindelig arbejdstøj uden sikkerhedsmæssige funktioner

Arbejdstøj og uniformer, der ikke er specielt beregnet til at beskytte din sikkerhed og sundhed, er normalt ikke omfattet af arbejdsmiljølovens regler om, hvem der skal købe det, og hvem der ejer det.

Det er kun omfattet af loven, hvis dit arbejde forurener dit tøj i sådan grad, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, at du selv skal rengøre det.

Din arbejdsgiver kan kræve en bestemt påklædning

Din arbejdsgiver kan kræve, at du går med uniform eller en bestemt beklædning, men det må ikke medføre hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling fx pga. køn eller race. 

Det er afgørende, om det er en del af firmaets præsentation udadtil, og at kravet stilles konsekvent til alle ansatte i samme stillinger/stillingskategori. Reglerne for beklædning skal være sagligt begrundet.

Hvis du skal bruge en konkret uniform, får du den udleveret af din arbejdsgiver. Du skal derfor aflevere den, hvis du stopper i firmaet.

Er der alene tale om regler for fx tøjets farve, længde på benklæder, kjoler mv., så får du det ikke betalt, da det regnes for at være sædvanligt tøj i din garderobe.

Du og din arbejdsgiver kan selvfølgelig aftale, at du får firmatøj betalt, hvilket kan fremgå af din kontrakt, en personalepolitik eller eventuelt en overenskomst.

Få hjælp

Du kan læse mere om reglerne på Arbejdstilsynet hjemmeside, og du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vores hjælp til at afklare, hvad du har ret til.

Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket