Hvis din arbejdsgiver dør

Er du ansat i et personligt ejet firma, hvor din arbejdsgiver er afgået ved døden, skal du kontakte os med det samme. Det er vigtigt, at vi handler hurtigt, fordi dit krav om fx manglende feriepenge, løn, pension mv. skal være anmeldt senest 8 uger efter, at dødsfaldet er oplyst i Statstidende. I modsat fald mister du dit krav.

Arbejder jeg fortsat, eller er jeg opsagt?

Du har som udgangspunkt ikke lov til at stoppe dit ansættelsesforhold, fordi din arbejdsgiver dør. Derfor skal du fortsat passe dit arbejde, medmindre du får en anden besked af virksomhedens ledelse. Er der ingen ledelse udover din afdøde arbejdsgiver, skal du kontakte os omgående, så vi kan afklare, hvem vi kan kontakte om dit ansættelsesforhold

Bliver du sendt hjem, opsagt eller fritstillet, skal du sørge for at få det på skrift.

Du skal formentlig også tilmeldes Jobnet afhængig af situationen. Kontakt os, så vi kan rådgive dig.

Skifteretten og dødsboet

Vi skal så hurtigt som muligt efter dødsfaldet sikre os, at skifteretten afgør, hvordan boet skal behandles, så vi kan få afklaret dit ansættelsesforhold.

Når skifteretten har fået besked om din arbejdsgivers død, bliver de nærmeste pårørende indkaldt til et møde om boets behandlingsmåde.

Skifteretten kan udpege en midlertidig bobestyrer, hvis ikke man kan blive enige om, hvordan boet skal behandles.

Den midlertidige bobestyrer må kun træffe beslutninger, som ikke kan udsættes. Det kan bl.a. være at afklare dit ansættelsesforhold, fx om du bliver sendt hjem, fritstillet eller opsagt mv.

8 ugers anmeldelsesfrist

Hvis du mangler løn, feriepenge, pension mv., skal det anmeldes i dødsboet.
 
Dit krav skal være anmeldt inden 8 uger efter, at dødsfaldet har været annonceret i Statstidende. Du mister dit krav, hvis du anmelder det for sent, og derfor er det afgørende, at du kontakter os hurtigst muligt, hvis din arbejdsgiver dør.

Insolvens

Er dødsboet uden midler/insolvent, skal bobestyreren underrette skifteretten, så de kan afgøre, at der skal ske en insolvensbehandling.

Lønmodtagernes Garantifond skal dække dit krav, når dødsboet er insolvent.

Ny ejer

Fortsætter virksomheden med en ny ejer, kan der blive tale om en virksomhedsoverdragelse, hvis du fortsætter uden at afbryde dit ansættelsesforhold.

Bliver du præsenteret for nye vilkår, skal du ikke skrive under, men sende os en kopi af den nye aftale sammen med din gamle kontrakt. På den måde kan vi vejlede dig om dine rettigheder fx om væsentlige ændringer. 

Vi hjælper dig

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket