Kan jeg blive sendt hjem uden et opsigelsesvarsel, og får jeg så dagpenge?

Du kan kun blive sendt hjem uden dit normale opsigelsesvarsel, hvis det er aftalt. Aftalen skal være skriftlig og kan fremgå af din kontrakt, eller du kan være ansat under en overenskomst, som giver lov til at hjemsende dig. 

Fremgår aftalen af din kontrakt, så skal kontrakten henvise til en konkret overenskomst i forhold til hjemsendelse, ellers kan det gå ud over din ret til dagpenge.

Det gælder uanset, at du normalt ikke er ansat under en overenskomst.

Aftalen skal være skriftlig. Det er ikke nok, at der er praksis for at hjemsende dig i givne situationer, som fx pga. vejrlig. I de tilfælde skal I lave et tillæg til din kontrakt omkring hjemsendelse. Der skal også henvises til en konkret overenskomst i et tillæg.

På siden om hjemsendt fra job pga. vejrlig eller anden force majeure kan du se, hvad der skal stå i din kontrakt for, at den er korrekt formuleret. Her kan du også læse om din mulighed for at få dagpenge i hjemsendelsesperioden, 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket