Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Kan jeg få erstatning, når min arbejdsgiver ophæver min uddannelsesaftale?

Hvis din arbejdsgiver efter prøvetiden ophæver din uddannelsesaftale uden at have ret til det, kan du få erstatning.

Det vil fx være i orden, hvis din arbejdsgiver ophæver uddannelsesaftalen på grund af tyveri, eller hvis du ikke møder til tiden, selvom du har fået en advarsel for dette. Når din arbejdsgiver har ret til at ophæve din uddannelsesaftale, kan du ikke få erstatning.

Det vil omvendt ikke være i orden at ophæve din uddannelsesaftale mere end 1 måned efter, at din arbejdsgiver har fået kendskab til det forhold, der begrunder ophævelsen.

Din arbejdsgiver har som udgangspunkt heller ikke ret til at ophæve uddannelsesaftalen på grund af kortvarigt sygefravær. 

Bliver din kontrakt ophævet uden gyldig grund, kan du få en erstatning efter erhvervsuddannelsesloven, som dækker tab af uddannelsesgode.

Erstatningen for uberettiget ophævelse udgør ifølge praksis 40.000 kr. Er du voksenelev udgør beløbet normalt 53.000 kr. 

Særligt for elever omfattet af funktionærloven

Er dit elevforhold omfattet af funktionærloven, kan du udover ovennævnte erstatning have krav på minimalerstatning. Minimalerstatningen svarer til din løn, indtil du kunne være fratrådt, hvis du var blevet opsagt med 3 måneders varsel. 

Får du udbetalt minimalerstatning efter funktionærloven, vil din erstatning efter erhvervsuddannelsesloven dog blive reduceret. I en Højesteretsdom fra marts 2014 blev beløbet efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder fastsat til 20.000 kr. udover minimalerstatningen. Er du voksenelev og funktionær kan du få 26.500 kr. udover minimalerstatningen.

Konkurs

Går din arbejdsgiver konkurs, udbetaler Lønmodtagernes Garantifond erstatningen, hvis det tydeligt fremgår, at du ikke bærer skylden for at din uddannelse ophører. 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.