Kan jeg få erstatning, når min arbejdsgiver ophæver min uddannelsesaftale?

Hvis din arbejdsgiver efter prøvetiden ophæver din uddannelsesaftale uden at have ret til det, kan du få erstatning.

Det vil fx være i orden, hvis din arbejdsgiver ophæver uddannelsesaftalen på grund af tyveri, eller hvis du ikke møder til tiden, selvom du har fået en advarsel for det. Når din arbejdsgiver har ret til at ophæve din uddannelsesaftale, kan du ikke få erstatning.

Din arbejdsgiver skal reagere så snart, at han får kendskab til det forhold, der begrunder ophævelsen, og kan fx ikke vente over 1 måned med at ophæve din uddannelsesaftale

Din arbejdsgiver har som udgangspunkt heller ikke ret til at ophæve uddannelsesaftalen på grund af kortvarigt sygefravær. 

Bliver din kontrakt ophævet uden gyldig grund, kan du få en erstatning efter erhvervsuddannelsesloven, som dækker tab af uddannelsesgode.

Erstatningen for uberettiget ophævelse udgør normalt ifølge praksis op til 40.000 kr. Er du voksenelev udgør beløbet normalt op til 53.000 kr. 

Særligt for elever omfattet af funktionærloven

Er dit elevforhold omfattet af funktionærloven, kan du udover ovennævnte erstatning have krav på minimalerstatning. Minimalerstatningen svarer til din løn, indtil du kunne være fratrådt, hvis du var blevet opsagt med 3 måneders varsel. 

Får du udbetalt minimalerstatning efter funktionærloven, vil din erstatning efter erhvervsuddannelsesloven dog blive reduceret. I en Højesteretsdom fra marts 2014 blev erstatningen efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder reduceret til 15.000 kr. udover minimalerstatningen. Er du voksenelev og funktionær kan du normalt få 25.000 kr. udover minimalerstatningen.

Konkurs

Går din arbejdsgiver konkurs, udbetaler Lønmodtagernes Garantifond erstatningen, hvis det tydeligt fremgår, at du ikke bærer skylden for at din uddannelse ophører. 

Gratis medlemskab

Stopper du som elev, er det vigtigt, at du kontakter os, hvis du har gratis medlemskab, ellers kan du risikere, at vi ikke kan hjælpe dig, hvis du får problemer i fremtiden.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket