Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Ferie i en fritstillingsperiode

Er du opsagt og fritstillet fra jobbet i opsigelsesperioden, gælder der særlige regler for ferie.

En fritstilling er et pålæg om, at du skal holde ferie i videst muligt omfang. Bliver du fritstillet, og er der fra fritstillingsdatoen frem til fratrædelsesdatoen plads til både ferievarslet og ferien, anses ferien for afholdt.

Undtagelse:
Får du nyt arbejde i fritstillingsperioden, så du ikke har en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af ferievarslerne, kan ferien ikke anses for afholdt.

Vælger du at holde ferie hos din nye arbejdsgiver, inden opsigelsesvarslet hos din tidligere arbejdsgiver er udløbet, har du dog en arbejdsfri periode, og ferien anses for afholdt.

Bemærk:
Undtagelsen gælder ikke, hvis din tidligere arbejdsgiver ikke modregner lønnen fra dit nye arbejde. Her skal funktionærer være opmærksomme, jf. minimalerstatningsreglerne, der sikrer funktionærer lønnen fra den tidligere arbejdsgiver i de første 3 måneder af en fritstillingsperiode uanset eventuel ny indtægt. Restferien (2 uger) vil derfor som udgangspunkt blive anset for afholdt – uanset nyt arbejde.

Undtagelsen gælder heller ikke, hvis din tidligere arbejdsgiver er insolvent og ophørt (fx går konkurs) inden opsigelsesperiodens udløb.

Relevante love

Ferieloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9304 inden kl. 18:00.