Ferie med løn

Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, om du har ret til ferie med løn og 1 % ferietillæg, eller om du i stedet optjener 12,5 % i feriepenge.

Løn

Løn under ferie bliver udbetalt af din arbejdsgiver på samme måde, som når du ikke holder ferie. Du får udbetalt din sædvanlige faste løn under ferien

Er du provisionslønnet, kan du også have krav på et gennemsnit af din provision eller provisionskompensation.

Ændrer din arbejdstid sig fra det tidspunkt, hvor du har optjent ferien, til det tidspunkt hvor du skal holde den, skal der også ske en regulering af din løn under ferien.

Ferietillæg

Udover din faste løn har du ret til et særligt ferietillæg, som udgør 1% af din ferieberettigede løn, der er din bruttoindkomst - dvs. løn inklusive alle skattepligtige lønandele, men fratrukket løn udbetalt under ferie.

Din arbejdsgiver kan også vælge af betale ferietillægget af 2 omgange henholdsvis i maj og august måned. 

Får du ferietillægget udbetalt samtidig med ferien, skal du have ferietillæg svarende til det antal feriedage, du holder. Holder du fx 1 uges ferie, får du udbetalt en femtedel af dit ferietillæg.

Ferie med løn kan ændres til 12% i feriepenge

Har du ferie med løn og ferietillæg, kan du i stedet vælge at få 12 % i feriepenge, som beregnes af din ferieberettigede løn, hvilket er din bruttoindkomst - dvs. løn inklusive alle skattepligtige lønandele. 

Det kan måske give dig mere i feriepenge, fordi din løn under ferie kun udgør din sædvanlige faste løn, hvorimod du får 12% af alle skattepligtige lønandele. Du vil fx få 12% af udbetalt overarbejde, som ikke anses som en fast lønandel, og derfor ikke skal regnes med, når du har ferie med løn.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du skal vælge feriepenge fremfor lønnen, før et nyt ferieår begynder, dvs. inden du begynder at optjene ferien. Derfor skal du sikre dig, at du også vil have den ekstra indtjening fx overarbejde i det nye ferieår.

Er du omfattet af en kollektiv overenskomst, kan der være aftalt andre regler.

Når du skifter arbejde

Har du haft løn under ferie, men er du ikke længere ansat hos samme arbejdsgiver, skal du i stedet have feriepenge for ferie, som du har tilgode.

Feriepengene udgør 12,5 % af din ferieberettigede løn. Ferietillægget på 1 % er inkluderet heri. Du skal derfor ikke have begge dele. For afholdt ferie skal du selvfølgelig fortsat have ferietillæg, hvis du ikke har fået det, når du fratræder. Det kan fx ske, når du får ferietillægget udbetalt af 2 omgange i maj og august måned, og hvis du har holdt ferie og fratræder inden 1. maj.

Du søger om at få udbetalt dine feriepenge via Feriepengeinfo på Borger.dk.

Ikke ret til betalt ferie?

Selvom du ikke har optjent ret til betalt ferie hos din arbejdsgiver, har du stadig ret til 5 ugers ferie i hvert ferieår.

Din arbejdsgiver må i disse tilfælde trække 4,8 % fra din månedsløn, for hver feriedag du holder.

Har du haft perioder med fx dagpenge eller barselsdagpenge, kan du have optjent ret til feriedagpenge fra din a-kasse.

Relevante love

Se regler i ferieloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Gunhild måtte slås for at få sine feriepenge

Læs også historien om Gunhild, der måtte slås for at få sine feriepenge ind på FerieKonto. Gunhild fik bl.a. hjælp af fagforeningen til at tjekke beregningen af hendes feriepenge og arbejdsgiverens indberetning til SKAT.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket