Hvad betyder ordene på min lønseddel?

Alle lønsedler skal oplyse, hvilke beløb der bliver trukket til ATP, AM-bidrag og A-skat. Vi forklarer, hvad ordene betyder.

Skattepligtige goder

Har du fri telefon, fri bil, arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring eller andre skattepligtige goder, bliver værdien af disse lagt til øverst på lønsedlen. Derefter bliver din skat beregnet af den kunstigt højere løn. De tillagte beløb bliver senere trukket fra igen nederst på lønsedlen. Du skal jo ikke have beløbene udbetalt, da de blot repræsenterer det personalegode, du har - fx fri bil. 

Bruttoindkomst

Din aftalte løn tillagt alle skattepligtige lønandele.

ATP

ATP er lovpligtigt. Som månedslønnet ansat på fuld tid udgør din andel 99,00 kr. pr. måned. Din arbejdsgiver betaler 198,00 kr. 

Som 14 dage-lønnet med minimum 54 timer i løbet af14 dage udgør din andel 52,20 kr. pr. 14 dage. Din arbejdsgiver betaler 104,40 kr.

Du kan se alle ATP-satser på Virk.dk, hvis du fx har et andet timetal, er ugelønnet eller løsarbejder.  

AM-bidragspligtig indkomst

Din aftalte løn før skat, fratrukket dit ATP-bidrag og eventuelle andre beløb, der ikke er AM-bidragspligtige. Beløbet nedrundes til hele 10 kr.

AM-bidrag

Lovpligtigt arbejdsmarkedsbidrag på 8 %. Beløbet afrundes til hele kroner.

A-skattepligtig indkomst / A-skattegrundlag

Det beløb, der er tilbage efter AM-bidraget er fratrukket.

Fradrag

Dit skattefradrag pr. uge/14 dage/måned jf. din forskudsopgørelse fra SKAT. Skal du ikke have løn for en hel lønperiode, skal din arbejdsgiver kun bruge et forholdsmæssigt fradrag.

A-skat

Før A-skatten bliver beregnet, nedrundes beløbet - efter fratræk af dit fradrag - til hele 10 kr. Derefter ganges med din trækprocent jf. din forskudsopgørelse fra SKAT, fx 41 %. Beløbet afrundes til hele kroner.

Skattefri beløb

Har du haft udlæg for din arbejdsgiver, eller har du kørt i din egen bil med en aftale om, at dette kompenseres efter statens takster for skattefri kørsel, bliver disse beløb lagt til her.

Se også:

Tjek din lønseddel

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket