Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Betingelser for faglig hjælp

Opfylder du betingelserne for hjælp fra Faglig hjælp og Retssager, kan du helt gratis gøre brug af vores konsulenter, jurister og advokater. Her gennemgår vi de betingelser, du skal opfylde.

Hjælp med det samme

Bliver du overflyttet fra en anden fagforening, hvor du har optjent ret til fuld faglig hjælp, kan du få hjælp fra første dag.

Du kan også få hjælp fra første dag, hvis du har været selvstændig, og du melder dig ind, når du bliver lønmodtager.

Hjælp efter 2 måneder

Har du ikke været medlem af en anden fagforening umiddelbart før medlemskabet i Det Faglige Hus, kan vi hjælpe dig med de problemer, der opstår, efter du har været medlem af en af vores fagforeninger i mindst 2 måneder.

Opstår der problemer i de første 2 måneder, kan vi ikke hjælpe dig med disse.

Har du allerede problemer, når du melder dig ind, kan vi ikke hjælpe dig med disse.

Særligt om arbejdsskader

Du kan altid få hjælp til din arbejdsulykke, hvis du var medlem på skadedatoen. Du skal ikke opfylde kravet om 2 måneders medlemskab hos os eller i en anden fagforening. Undtagelsen gælder ikke erhvervsbetingede lidelser.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader.

Kort telefonisk rådgivning

Som medlem af en af vores fagforeninger har du altid ret til telefonisk rådgivning fra Faglig Hotline og Arbejdsskade Hotline i mindre omfang - også selvom du ikke opfylder kravet om 2 måneders medlemskab.

Kontingentet skal være betalt

Du skal betale kontingent til fagforeningen under hele sagen.

Vi overtager ikke sager

Vi træder gerne til, hvis du selv har forsøgt at løse problemerne.

Har du haft andre til at hjælpe dig, overtager vi ikke sagen. Det gælder, uanset om du har fået hjælp af en fagforening, en advokat eller en anden rådgiver.

Vi skelner mellem, om du kun har søgt råd - eller om andre har varetaget dine interesser og fx kontaktet modparten.

Er du under uddannelse

Får du problemer under din uddannelse, hjælper vi dig, selvom dit medlemskab er gratis. Udfører du arbejde i en virksomhed som et led i din uddannelse, hjælper vi dig selvfølgelig også (fx kontorelev og tømrerlærling).

Vi hjælper også, hvis du får problemer i et fritidsjob, du har ved siden af din uddannelse. Du må dog højst arbejde 10 timer om ugen. Arbejder du flere timer, skal du betale fuldt kontingent, før du har krav på vores hjælp.

Ikke for selvstændige

Er du både selvstændig og lønmodtager, kan du kun få hjælp til de problemer, der vedrører jobbet som lønmodtager.

Er du direktør men ansat på lønmodtagervilkår, kan vi hjælpe dig.

Du skal give os fuldmagt

Når vi hjælper dig med en sag, skal du underskrive en fuldmagt. Fuldmagten giver os ret til at føre sagen på dine vegne.

Fuldmagten betyder også, at du ikke må give oplysninger om sagen videre til andre. Du må heller ikke lade andre behandle sagen på samme tid som os.

Alle oplysninger

Det er vigtigt, at du giver os alle relevante oplysninger, og at de er så korrekte som muligt.

Sprog

Vi hjælper dig på dansk, engelsk og tysk. Vi kan normalt også forstå svensk.

Vi yder ikke tolkebistand. Er der behov for tolk, må du selv sørge for dette.

Dansk ret

Vi hjælper kun med sager, der vedrører dansk ret.

Vi kan ikke hjælpe, hvis udenlandsk ret gælder, herunder grønlandsk og færøsk ret.

Bliver du udstationeret, kan du aftale med din arbejdsgiver, at dansk ret gælder. Så hjælper vi naturligvis.

Sagstyper

Under Det hjælper vi med kan du læse mere om de faglige sager, du kan få hjælp til.

Se også Få faglig hjælp.

Har du spørgsmål?

Ring til os på alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304. Her er vi klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så svarer vi dig samme dag, hvis du skriver i åbningstiden. Ellers svarer vi dig hurtigst muligt, når vi åbner igen. Er du medlem, anbefaler vi, at du i stedet for skriver til os i MIT detfagligehus.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.Hjælp til at sende dokumenter