Sådan kan du klage over en afgørelse i a-kassen

Når du modtager en afgørelse fra a-kassen, har du mulighed for at klage over den. Hvis du vælger at klage, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Klagefrist

Fra det tidspunkt, hvor du modtager din afgørelse, har du 4 uger til at klage over din afgørelse. Vi skal have modtaget din klage inden 4-ugers fristen er gået.

Formkrav

Der findes ingen formkrav til, hvordan en klage skal se ud. Hvis du sender et postbrev, skal du være opmærksom på, at vi skal have modtaget brevet inden for 4-ugers fristen. Det kan i mange tilfælde være en god idé, at benytte MIT detfagligehus, hvor du sikkert kan sende din klage hurtigt.

Da der ikke er nogen formkrav, findes der heller ikke krav til, hvad du skal skrive i din klage. Det kan dog gøre sagsbehandlingen nemmere og hurtigere, hvis du skriver en begrundelse i klagen.

Hvad sker der med din klage?

Når vi modtager din klage, vurderer vi sagen på ny. Hvis vi ændrer din afgørelse, modtager du besked om det. Hvis vi helt eller delvist fastholder din afgørelse sender vi klagen videre til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der vil behandle sagen på ny.

Resultatet af klagen

Hvis du får medhold i klagen, vil der blive truffet en ny afgørelse. Du skal være opmærksom på, at den nye afgørelse både kan være til fordel og ulempe for dig.

Kan jeg få hjælp til at klage?

Hvis du er medlem af fagforeningen i Det Faglige Hus, og opfylder du de øvrige betingelser for hjælp, kan faglig afdeling hjælpe dig med at klage over en afgørelse fra a-kassen.

Andre klager

Ønsker du at klage over andre afgørelser end dem, der bliver truffet i a-kassen, eller ønsker du at give en kritik, kan du benytte vores interne klageinstans.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.