Ret til sygedagpenge fra kommunen

Hvis du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom og ikke har krav på løn under sygdom, har du ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder bestemte krav.

Er du er i job, har du muligvis ret til betaling under sygdom fra din arbejdsgiver i de første 30 dage af din sygeperiode.

Hovedreglen for ret til sygedagpenge fra kommunen

Du har ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du forud for 1. sygefraværsdag er i aktuel beskæftigelse og har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder. I mindst 5 af månederne skal du som minimum have været beskæftiget i 40 timer om måneden. Du må ikke have ret til sygedagpenge eller sygeløn fra din arbejdsgiver. 

Læs mere om, hvordan satsen på dine sygedagpenge bliver beregnet.

Din tilknytning til arbejdsmarkedet  

Følgende perioder tælles som udgangspunkt med som tilknytning til arbejdsmarkedet:

  • haft ansættelse hos en arbejdsgiver.
  • afholdt ferie med løn eller godtgørelse.
  • modtaget syge- eller barselsdagpenge.
  • modtaget dagpenge eller anden ydelse fra din a-kasse.
  • modtaget godtgørelse fra Lønmodtagernes Garantifond.
  • udøvet selvstændig virksomhed.

Andre måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på

Du kan opnå ret til sygedagpenge, hvis du på det tidspunkt, du blev syg:

  • har aktuel ret til dagpenge eller en lignende ydelse
  • kan betragtes som nyuddannet
  • er elev i lønnet lovreguleret praktik ifm. uddannelse
  • er ansat i fleksjob

Hvis du er ansat som løsarbejder eller vikar

Hvis du er ansat som vikar eller løsarbejder, skal du være meget opmærksom, når du sygemelder dig.

Du kan kun være helt sikker på at få sygedagpenge fra kommunen, hvis du udover løn fra dit vikariat, modtager supplerende dagpenge fra a-kassen

Hvis du ikke modtager supplerende dagpenge fra a-kassen, anbefaler vi, at du kontakter os telefonisk inden en sygemelding.

Hvis du arbejder på deltid

Hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet efter hovedreglen, skal du opfylde visse krav for at få sygedagpenge fra kommunen.  

Du skal, hvis du var ledig, have ret til dagpenge fra a-kassen.

Er du fuldtidsforsikret i a-kassen, skal du før sygemeldingstidspunktet have arbejdet over 145,33 time om måneden.

Hvis du er deltidsforsikret, skal du skal du før sygemeldingstidspunktet have arbejdet over 118 timer om måneden.

Du vil have ret til sygedagpenge, hvis du modtager supplerende dagpenge fra a-kassen

Hvis du får en arbejdsskade

Hvis du ikke opfylder nogle af ovennævnte beskæftigelseskrav og bliver udsat for en arbejdsskade, bør du anmelde sygdommen til kommunen på første fraværsdag.

Hvis arbejdsskaden bliver anerkendt, kan du opnå ret til sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, når din arbejdsskade bliver anerkendt.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunen afgørelse om sygedagpenge, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket