Ret til sygedagpenge fra kommunen

Hvis du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom og ikke har krav på løn under sygdom, har du ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder bestemte krav.

Din ret til sygedagpenge er noget, kommunen vurderer, og dine sygedagpenge ophører, når du ikke længere er uarbejdsdygtig grundet din sygdom.

Hovedreglen for ret til sygedagpenge fra kommunen

Du har ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du forud for 1. sygefraværsdag er i aktuel beskæftigelse. Du skal også have haft tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder. I mindst 5 af månederne skal du som minimum have været beskæftiget i 40 timer om måneden. Du må ikke have ret til sygedagpenge eller sygeløn fra din arbejdsgiver. 

Det betyder altså, at du kan have ret til sygedagpenge, hvis du har været i arbejde i et halvt år forud for din sygdom, og hvis du under det arbejde opfylder bestemte timekrav.

Ved delvis uarbejdsdygtighed kan du få nedsatte sygedagpenge.

Satsen på dine sygedagpenge

Når det beløb, du kan modtage i sygedagpenge beregnes, er det bl.a. din løn, samt hvor mange timer du er ansat, der bliver kigget på. Den maksimale sats for sygedagpenge fra kommunen er (2024-sats):

 • 4.695 kr. om ugen
 • 126,89 kr. pr. time

Er du i job, mens du modtager sygedagpenge, kan din sats ikke overskride disse satser. Er din normale timeløn lavere, er det også denne, din sats bliver beregnet ud fra. Og er du ansat til at arbejde 30 timer om ugen, er det også så mange timers sygedagpenge, du kan modtage om ugen. For at få den maksimale sats, skal din normale timeløn altså være højere end ca. 137 kr. pr. time, og du skal være ansat til at arbejde fuld tid – eller 37 timer om ugen.

Vær obs på, at satsen for sygedagpenge bliver reguleret løbende.

Læs mere om, hvordan satsen på dine sygedagpenge bliver beregnet.

Din tilknytning til arbejdsmarkedet  

Følgende perioder tælles som udgangspunkt med som tilknytning til arbejdsmarkedet:

 • haft ansættelse hos en arbejdsgiver.
 • afholdt ferie med løn eller godtgørelse.
 • modtaget syge- eller barselsdagpenge.
 • modtaget dagpenge eller anden ydelse fra din a-kasse.
 • modtaget godtgørelse fra Lønmodtagernes Garantifond.
 • udøvet selvstændig virksomhed.

Andre måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på

Har du ikke haft tilknytning til arbejdsmarkedet i 240 timer indenfor de seneste 6 kalendermåneder, kan du muligvis stadig modtage sygedagpenge. 

Du opnå retten til sygedagpenge, hvis du på det tidspunkt, du blev syg:

 • har aktuel ret til dagpenge eller en lignende ydelse
 • kan betragtes som nyuddannet
 • er elev i lønnet lovreguleret praktik ifm. uddannelse
 • er ansat i fleksjob

Hvis du er ansat som løsarbejder eller vikar

Hvis du er ansat som vikar eller løsarbejder, skal du være meget opmærksom, når du sygemelder dig.

Du kan kun være helt sikker på at få sygedagpenge fra kommunen, hvis du udover løn fra dit vikariat, modtager supplerende dagpenge fra a-kassen

Hvis du ikke modtager supplerende dagpenge fra a-kassen, anbefaler vi, at du kontakter os telefonisk inden en sygemelding. På den måde kan vi bedre vejlede dig og fortælle dig om dine muligheder.

Hvis du arbejder på deltid

Hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet efter hovedreglen, skal du opfylde visse krav for at få sygedagpenge fra kommunen:

 • Hvis du var ledig, inden du meldte dig syg, har du ret til dagpenge fra a-kassen.
 • Er du fuldtidsforsikret i a-kassen, skal du før sygemeldingstidspunktet have arbejdet over 145,33 time om måneden.
 • Hvis du er deltidsforsikret, skal du skal du før sygemeldingstidspunktet have arbejdet over 118 timer om måneden.

Hvis du modtager supplerende dagpenge fra a-kassen, vil du have ret til sygedagpenge fra kommunen.  

Hvis du får en arbejdsskade

Hvis du ikke opfylder nogle af de ovennævnte beskæftigelseskrav og bliver udsat for en arbejdsskade, bør du anmelde sygdommen til kommunen på første fraværsdag.

Hvis arbejdsskaden bliver anerkendt, kan du opnå ret til sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, når din arbejdsskade bliver anerkendt.

Betaling under sygdom fra din arbejdsgiver

Er du i job, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge eller løn under sygdom i mindst de første 30 dage af dit sygdomsforløb. Her skal du være opmærksom på, at der er et andet beskæftigelseskrav, end hvis du skal have sygedagpenge fra kommunen.

For at få ret til betaling under sygdom fra din nuværende arbejdsgiver i arbejdsgiverperioden, skal du:

 • have været ansat i mindst 8 uger.
 • have arbejdet 74 timer.

Lever du op til disse krav, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge i mindst de første 30 dage af dit sygdomsforløb.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunen afgørelse om sygedagpenge, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan føre klagesagen for dig.

Kontakt os, hvis du vil klage eller høre mere om dine muligheder.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket