Forlængelse af sygedagpenge

Den 1. juli 2014 er der trådt nye regler i kraft indenfor sygedagpengeområdet.

De nye regler betyder bl.a., at kommunen efter mere end 22 ugers udbetaling af sygedagpenge eller refusion skal revurdere din sag.

Revurderingstidspunktet

Du når revurderingstidspunktet, hvis du har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger indenfor de sidste 9 kalendermåneder.

Har din arbejdsgiver modtaget refusion i mere end 22 uger indenfor de sidste 9 kalendermåneder, når du også revurderingstidspunktet.

Ved revurderingstidspunktet skal kommunen vurdere om, du kan få forlænget dine sygedagpenge.

Har du modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger den 1. juli 2014, gælder andre regler for dig.  Du har stadig mulighed for at få forlænget dine sygedagpenge efter bestemmelserne nedenfor. Antallet af uger i forlængelsesmulighed nr. 2 og 3 er dog henholdsvis 39 og 2 x 52 uger.

Se også video om, hvor længe du kan få sygedagpenge på borger.dk (nederst på siden).

Mulighed for forlængelse

Kommunen kan træffe afgørelse om at forlænge din sygedagpengeperiode i de situationer, vi beskriver nedenfor.

1. Det skal være overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

2. Det skal være nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger for at klarlægge din arbejdsevne, så sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger.

3. Du er under eller venter på lægebehandling, og du skønnes efter en lægelig vurdering at ville kunne genoptage et arbejde indenfor 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.

4. Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, for at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

5. En læge vurderer, at du har en livstruende alvorlig sygdom.

6. Der er rejst en arbejdsskadesag.

7. Kommunen har modtaget din ansøgning om førtidspension efter § 17 stk. 2, i Lov om social pension.

Hvis dine sygedagpenge har været forlænget

Hvis dine sygedagpenge har været forlænget, og du ikke opfylder betingelserne for at få forlænget yderligere, skal kommunen vurdere, om du opfylder en af de andre forlængelsesbestemmelser.

Hvis du ikke kan få forlænget dine sygedagpenge

Hvis du ikke kan få forlænget dine sygedagpenge, får du tilbudt et jobafklaringsforløb, når du i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om forlængelse af dine sygedagpenge, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen før der klages og evt. føre klagesagen for dig.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305.