Ingen ferie når du modtager sygedagpenge

Er du sygemeldt, og får du sygedagpenge eller modtager din arbejdsgiver refusion fra kommunen, har du ikke ret til at holde ferie. Du kan derfor ikke modtage sygedagpenge under et ferieophold i Danmark eller i udlandet

Det fremgår af sygedagpengeloven, at loven skal medvirke til, at sygemeldte genvinder arbejdsevnen og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Der er ikke i sygedagpengeloven fastsat bestemmelser om ret til at afholde ferie, mens man modtager sygedagpenge.

Aftale med jobcenteret om ferie

Nogle jobcentre indgår aftaler om, at du i et sygeforløb kan holde ferie uden sygedagpenge. Er du i arbejde, skal ferien også aftales med din arbejdsgiver.

Hvis du indgår en sådan aftale, er det meget vigtigt, at du får en skriftlig tilkendegivelse af aftalen, da du ellers risikerer at miste retten til sygedagpenge efter endt ferie.

Andet ophold i et andet EU/EØS land

Du har som sygemeldt ret til at tage midlertidigt ophold andetsteds end din bopæl i Danmark eller i et andet EU/EØS land. Du vil som udgangspunkt bevare retten til sygedagpenge, hvis du opfylder de sædvanlige betingelser herfor.

Betingelserne:

  • Du skal være uarbejdsdygtig grundet egen sygdom.
  • Du må ikke forhale behandling eller afklaringsforløb.
  • Du må ikke forhale helbredelsen.
  • Du skal aftale opholdet med jobcentret.

Ophold udenfor et andet EU/EØS land

Hvis du opholder dig udenfor EU/EØS landene, vil opholdet som udgangspunkt medføre bortfald af din ret til sygedagpenge.

Der kan dog være enkelte undtagelser herfor, hvis evt. nødvendig behandling kun kan foretages uden for EU/EØS landene.

Rekreationsophold i udlandet

Du kan bevare din ret til sygedagpenge under et rekreationsophold i udlandet.

Det er et krav, at der skal være fast lægetilsyn under rekreationsopholdet.

Opholdet skal inden afrejse være anbefalet af en læge, og der skal være en grund til, at du bliver nødt til at tage til udlandet.

Dit rekreationsophold skal være foreneligt med din opfølgningsplan og evt. anden behandling.

Du skal kontakte jobcenteret

Kommunerne har forskellig praksis på området. Du skal derfor altid lave klare aftaler, og helst på skrift, hvis du tager ophold et andet sted end din bopæl, hvad enten det drejer sig om ferie, rekreation eller andet ophold.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med jobcenterets afgørelse om ferie, rekreation eller andet ophold, kan du klage. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, inden der klages, og evt. føre klagesagen for dig.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305.