Ingen ret til sygedagpenge på skæve helligdage

Får du sygedagpenge fra kommunen, eller modtager din arbejdsgiver refusion, skal du være opmærksom på, at kommunen ikke udbetaler sygedagpenge på skæve helligdage, dvs. helligdage der falder på en hverdag. 

Du vil derfor opleve, at din indtægt bliver mindre i disse perioder.

Kommunen udbetaler ikke sygedagpenge eller refusion for følgende helligdage: 

  • 1.- og 2. juledag
  • Nytårsdag
  • Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag
  • Store Bededag 
  • Kr. himmelfartsdag 
  • 2. Pinsedag 

Hvis du har spørgsmål om fradrag i dine sygedagpenge, er du velkommen til at kontakte os

Læs mere om, hvordan satsen på dine sygedagpenge bliver beregnet.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'