Sygedagpenge fra a-kassen

Sygemelding

Du skal sygemelde dig på første sygedag på "Min side" på Jobnet. Du kan tidligst modtage dagpenge under sygdom, når du har sygemeldt dig på Jobnet.

Du skal være tilmeldt jobcentret forud for sygdommen, men ikke mens du er syg.

Hvis du er fuldt ledig og bliver syg, fortsætter du på dagpenge under de første 14 dages sygdom. Herefter overgår du til sygedagpenge ved kommunen. Læs mere om, hvordan satsen på dine sygedagpenge bliver beregnet.

Det betyder, at hvis du bliver syg onsdag i uge 1, vil du få dagpenge under sygdom til og med tirsdag i uge 3. 

Det er et krav, at du skal have ret til dagpenge, hvis du ikke var syg.

Rask

Når du er rask igen, skal du huske at melde dig rask på ”Min side” på Jobnet.

Det er vigtigt, at du raskmelder dig første dag, når du er rask igen. Ellers kan det have betydning for dine dagpenge. 

Rådighed

Du er fritaget for at stå til rådighed på arbejdsmarkedet, når du er sygemeldt. Du har derfor heller ikke pligt til at overtage eller søge arbejde, ligesom du heller ikke har pligt til at deltage i samtaler osv.

På deltid med supplerende dagpenge

Arbejder du på nedsat tid, og modtager du supplerende dagpengeer udgangspunktet, at du ikke modtager dagpenge under sygdom. Så skal du i stedet have sygedagpenge fra kommunen.

Det er vigtigt, at du sygemelder dig på første sygedag, da det ellers kan få konsekvenser for din ret til sygedagpenge.

Vi indberetter sygdommen til din bopælskommune via Nemrefusion. Du modtager så et underretningsbrev og en blanket fra Nemrefusion, som du skal indsende senest 8 dage efter, at brevet er afsendt. Hvis du ikke modtager brevet og blanketten, skal du kontakte kommunen og søge om sygedagpenge. Dette skal du gøre senest 3 uger efter første fraværsdag.

Hvis du ikke overholder fristerne, kan det få konsekvenser for din ret til sygedagpenge. 

Syg efter 14 dage

Hvis du er syg mere end 14 dage, skal du overgå til kommunens sygedagpengesystem. Vi indberetter dette til din bopælskommune via Nemrefusion.

Her får du information om, at du skal logge på Mit Sygefravær på borger.dk, hvor du skal gennemgå de oplysninger, som vi har afgivet til Nemrefusion. Du skal gøre kommunen opmærksom på det, hvis du er uenig i oplysningerne. 

Du modtager så et underretningsbrev og en blanket fra Nemrefusion. Du skal indsende blanketten senest 8 dage efter, at brevet er afsendt.

Hvis du ikke modtager brevet og blanketten, skal du kontakte kommunen og anmode om sygedagpenge. Dette skal du gøre senest 3 uger efter, vi er ophørt med at udbetale dagpenge under de første 14 dages sygdom.

Hvis du ikke får digital post

Er du undtaget fra Digital Post, vil du med posten modtage et underretningsbrev om, at du skal logge på Mit Sygefravær.

Hvis du vil undtages fra selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær, skal du kontakte din kommune. Modtager du ikke underretningsbrevet digitalt eller pr. post, skal du kontakte kommunen og anmode om sygedagpenge senest 3 uger efter, at retten til dagpenge fra a-kassen under de første 14 dages sygdom er ophørt.

Hvis du ikke overholder fristerne, kan det have betydning for din ret til sygedagpenge.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket