Stop for udbetaling af sygedagpenge

Får du sygedagpenge, eller modtager din arbejdsgiver refusion fra kommunen, når du er sygemeldt, kan kommunen i visse tilfælde stoppe for udbetalingen.

Hvis du ikke vurderes uarbejdsdygtig

For at kommunen kan udbetale sygedagpenge eller refusion skal du være uarbejdsdygtig grundet egen sygdom.

Du er at betragte som uarbejdsdygtig, hvis du grundet egen sygdom ikke er i stand til at varetage dine hidtidige eller andre arbejdsfunktioner indenfor dit fagområde.

Hvis kommunen vurderer, at du ikke er uarbejdsdygtig kan de stoppe for udbetalingen.

Hvis du kun kan varetage dit arbejde delvist, er der mulighed for, at du kan være deltidssygemeldt.

Bred vurdering af din arbejdsevne

Kommunen skal efter 3 måneders sygemelding fortage en såkaldt bred vurdering, hvor de vurderer din uarbejdsdygtighed bredt i forhold til dit uddannelses- og beskæftigelsesområde.

Kommunen kan enten fremrykke eller udskyde vurderingen, hvis der er særlige forhold der taler for det.

Den brede vurdering kan betyde, at du bliver raskmeldt til andet passende arbejde, selvom du stadig er ansat og ude af stand til at passe dit job.

Kommunen kan se bort fra den brede vurdering, hvis de forventer, at du snart vender tilbage til dit job. 

Et eksempel på den brede vurdering

Hvis du har dårlige knæ og er sygemeldt fra et job som brolægger, kan kommunen efter 3 måneders sygdom vurdere, at du kan passe andet ikke-knæbelastende arbejde.  Din udbetaling af sygedagpenge vil derfor stoppe, selvom du er stadig er ansat. 

Hvis der ikke er grundlag for forlængelse

Er du sygemeldt og når revurderingstidspunktet, eller udløber din forlængelse af sygedagpengene, skal kommunen vurdere, om du opfylder en af forlængelsesbestemmelserne.

Hvis du stadig er sygemeldt og ikke har ret til at få dine sygedagpenge forlænget, vil du blive henvist til et jobafklaringsforløb.

Hvis du ikke medvirker

Retten til sygedagpenge bortfalder, hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke i kommunens opfølgningsindsats.

Eksempler herpå er, hvis du er indkaldt til samtale på jobcenteret men ikke møder op, eller hvis du ikke returnerer oplysningsskemaet til kommunen indenfor den fastsatte frist.  

Hvis du inden 4 uger, fra det tidspunkt hvor du har fået at vide, at dine sygedagpenge bortfalder, opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge, kan udbetalingen genoptages. Udbetalingen af sygedagpenge kan kun genoptages en gang pr. sygeforløb. 

Hvis du forhaler din sag

Forhaler du din helbredelse ved ikke at deltage i fx lægeligt anbefalet rekreation, eller genoptager du uhensigtsmæssigt arbejdet, vil din ret til sygedagpenge bortfalde. 

Du kan i nogle tilfælde afvise lægebehandling, uden det får konsekvenser for din ret til sygedagpenge.

Vurderer jobcenteret, at du har forhalet din sag, kan udbetalingen ikke genoptages.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med afgørelsen om stop for udbetaling af sygedagpenge eller stop af refusion til din arbejdsgiver, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen før der klages og evt. føre klagesagen for dig.

Læs også om, hvordan satsen på dine sygedagpenge bliver beregnet.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket