Reglerne ved delvis sygdom

Er du i job og delvis uarbejdsdygtig grundet egen sygdom i en periode, kan du få sygedagpenge for de timer, hvor du ikke arbejder.

Har du ret til fuld løn under sygdom, har din arbejdsgiver ret til refusion for de timer, du er sygemeldt. Din arbejdsgiver har ikke ret til refusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden, med mindre I har indgået en § 56 aftale.

Hvornår kan du blive delvist sygemeldt?

Du kan blive delvist sygemeldt og opnå ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis:

  • du er delvis uarbejdsdygtig grundet egen sygdom.
  • dit sygefravær er på mindst 4 timer om ugen.
  • du har ret til sygedagpenge fra kommunen.

Det er ikke et krav, at du inden en deltidssygemelding har været fuldtidssygemeldt.

Hvis kommunen er i tvivl om, du er delvis uarbejdsdygtig, vil de indhente oplysninger om dit helbred og dit job.  

Hvordan skal din arbejdstid placeres?

Der findes ikke konkrete regler for, hvordan dine arbejdstimer skal placeres, hvis du er deltidssygemeldt.

Udgangspunktet er, at arbejdstimerne fordeles jævnt for at sikre, at du ikke overbelastes.

Hvis du er delvis sygemeldt i længere tid

Udbetaling af sygedagpenge ved delvist fravær er ikke en varig løsning.

Hvis din delvise sygemelding trækker ud, vil kommunen skulle undersøge om:

  • du kan raskmeldes til andet arbejde.
  • der skal iværksættes andre tiltag.

Ret til sygedagpenge som ved fuldt fravær

Hvis du er delvis sygemeldt, kan du i nogle situationer få ret til sygedagpenge, som hvis du var fuldtidssygemeldt.

Dette gælder hvis:

  • du er forsikret i a-kassen og ledig.
  • du mister dit arbejde under en delvis sygemelding.
  • din arbejdsgiver ikke kan tilbyde deltidsbeskæftigelse.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om din delvise sygemelding, kan du klage over den. Vi kan vurdere sagen, før der klages, og evt. føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket