Refusion til arbejdsgiver ved langvarig eller kronisk sygdom

Hvis du har en langvarig eller kronisk lidelse, som medfører, at du ofte er sygemeldt, har du mulighed for at søge om en § 56 aftale.

Hvad er en § 56 aftale?

En § 56 aftale er en aftale, som indgås mellem dig og din arbejdsgiver.  Dit lokale jobcenter skal godkende aftalen.

Aftalen giver din arbejdsgiver ret til refusion fra kommunen fra din første fraværsdag, hvis du er sygemeldt pga. din langvarige eller kroniske lidelse.

Din arbejdsgiver vil få refusion med et beløb, som svarer til de sygedagpenge, som du har ret til at få udbetalt. Beløbet kan ikke overstige højeste sygedagpengesats.

Hvem kan få en § 56 aftale?

Du kan søge om en § 56 aftale, hvis:

  • du har en langvarig eller kronisk lidelse.
  • du årligt er sygemeldt i mindst 10 dage grundet lidelsen.

Hvis jobcentret er i tvivl om, du er sygemeldt i mindst 10 dage årligt, vil de indhente en erklæring fra din læge.

Arbejdet skal være foreneligt med din sygdom. Du kan fx ikke indgå en § 56 aftale, hvis du har dårlig ryg og arbejder som brolægger.

Alle lønmodtagere kan søge om en § 56 aftale. Reglerne gælder også, hvis du er i revalidering, eller hvis du modtager førtidspension.

Du kan ikke indgå en § 56 aftale hvis du er ansat i fleksjob, da din arbejdsgiver allerede har ret til refusion fra kommunen fra din 1. fraværsdag.

Hvor lang tid gælder en § 56 aftale?

Hvis du indgår en § 56 aftale, gælder denne:

  • for en periode på op til 2 år.
  • kun i dit eksisterende job.

Du skal ved udløbet af den 2-årige periode søge om en § 56 aftale igen.

Delvist fravær

Din arbejdsgiver har også ret til refusion, hvis du er delvist sygemeldt i mindst 4 timer om ugen. Fraværet skal være grundet din langvarige eller kroniske lidelse.

Sådan søger du?

Du skal udfylde en DP 211 blanket, som du skal sende til dit jobcenter. 

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med jobcenterets afgørelse om § 56 aftalen, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages. Vi kan også føre klagesagen for dig.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305.

Bliv medlem i dag og spar

Spar op til 6.000 kr. om året på din fagforening og a-kasse. Få gratis fagforening i 3 måneder, når du også melder dig ind i a-kassen.

Jeg vil gerne vide mere