Mulighed for en personlig assistent

Har du betydelige helbredsmæssige problemer, og kan du ikke passe dit arbejde, kan du søge jobcenteret om at få tilskud til ansættelse af en personlig assistent.

Du skal selv kunne klare størstedelen af dit arbejde. Assistenten må kun udføre hjælpefunktioner og må ikke være vikar for dig eller en ekstra arbejdskraft for din arbejdsplads. 

Hvilke opgaver kan assistenten hjælpe med?

En personlig assistent kan fx hjælpe dig med at hente ting, tage tunge løft, læse op, køre din bil etc.

Skal du deltage i efter- og videreuddannelse, kan du fx få hjælp til skrivearbejde eller hjælp til at forberede undervisningen.

I hvilke typer arbejde kan du få en assistent?

Du kan få personlig assistance som lønmodtager, ledig eller som selvstændig. Du kan få assistance, hvis du er i:

 • Ordinær ansættelse
 • Job med løntilskud
 • Praktik
 • Fleksjob
 • Skånejob
 • Arbejde i din egen virksomhed.

Herudover kan du få personlig assistance, hvis du er i en situation, hvor du er ledig og skal have efteruddannelse, lige inden du begynder på en konkret ansættelse.

Du kan også få assistance under uddannelse

Der er muligheder for at få personlig assistance i visse former for uddannelse. Du kan få bevilget assistance, hvis du er:

 • I beskæftigelse og deltager i efteruddannelse
 • Ledig og deltager i kommunale tilbud
 • Godkendt til fleksjob og deltager i uddannelse
 • Ledig og modtager dagpenge og deltager i uddannelse
 • Har fået tilbud om ansættelse i et job
 • I nogle revalideringsforløb

I hvor mange timer kan du få assistance?

Assistenten bliver normalt ansat op til 20 timer ugentligt, hvis du arbejder 37 timer om ugen. Hvis du arbejder på nedsat tid, bliver assistentens timer tilsvarende nedsat.

I nogle tilfælde kan jobcenteret bevilge ansættelse af assistenten op til fuld tid, fx hvis du er blind.

Hvordan er en personlig assistent ansat?

Arbejdspladsen får bevilget et tilskud af jobcenteret, og tilskuddet tager udgangspunkt i den overenskomstmæssige studentertimelønsats mellem HK og Staten.

Assistenten kan være en person, der er på din arbejdsplads eller en person, der ansættes udefra til opgaven. Opgaven kan fordeles på flere assistenter.

Bevilling af en personlig assistent er ikke tidsbegrænset men følger dit job eller perioden, hvor du er under uddannelse.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med jobcenterets afgørelse om personlig assistance, kan du klage. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages og evt. føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket