Hjælpemidler og støtte ved uddannelse

Kan du søge om SPS?

Hvis du har fysiske- eller psykiske problemer, som betyder, at du har behov for hjælpemidler eller støtte for at kunne gennemføre din uddannelse, kan du søge om den specialpædagogiske støtte-ordning SPS.

Hvis du får bevilget SPS

Hvis du får bevilget SPS, skal din uddannelsesinstitution stille hjælpemidlerne og støtten til rådighed for dig.

Eksempler på hjælpemidler og støtte:

  • Lydbånd
  • Praktisk medhjælp
  • Studiestøttetimer
  • Computer med talesynteseprogram
  • Høretekniske hjælpemidler
  • Personlig assistance
  • Tolkebistand til døve

Hvilke uddannelser?

Hvis du er under uddannelse på en ungdoms-, erhvervs- eller videregående uddannelse, er der stor mulighed for, at du kan søge om SPS.

Du kan ikke søge om SPS til uddannelser, som er udbudt under lov om åben uddannelse, fx HD, merituddannelser, eller masteruddannelser.

Du kan heller ikke søge om SPS til private uddannelser, selvom de er godkendt til SU.

Hvordan søger du?

Du skal kontakte SPS vejlederen på dit uddannelsessted. Vejlederen vil hjælpe dig med ansøgningen.

Hvis dit uddannelsessted ikke har en SPS-vejleder, så kontakt studievejlederen.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305.