Ret til at afvise behandling

Du har ret til at afvise lægebehandling, uden at det bør få betydning for din ret til fx sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, fleksjob og førtidspension.

Hvilken behandling må du afvise?

I forsøgsperioden må du afvise behandling som fx:

  • behandling af læge.
  • noget medicinsk behandling.
  • operationer.

Du må ikke afvise undersøgelser, genoptræning, behandling hos fx en fysioterapeut eller psykologsamtaler.

Hvis du er på sygedagpenge

Hvis du modtager sygedagpenge, har du ret til at afvise behandling.

Afviser du behandling, kan kommunen ikke stoppe dine sygedagpenge med henvisning til, at du ikke medvirker i eller forhaler din sag.

Ordningen omfatter ikke reglerne om forlængelse af sygedagpenge. Hvis du afviser behandling, kan det få negativ betydning for en evt. forlængelse af dine sygedagpenge.

Er du i jobafklarings- eller ressourceforløb?  

Er du i et jobafklaringsforløb eller ressourceforløbhar du også ret til at afvise behandling.

Hvis du afviser behandling, må det ikke få betydning for din ret til ressourceforløbsydelse.

Søger du fleksjob?

Hvis du i forbindelse med en afgørelse om fleksjob afviser at modtage lægebehandling, må det ikke få betydning for jobcenterets afgørelse om fleksjob.   

Hvis du afviser lægebehandling og i øvrigt opfylder betingelserne for fleksjob, bør du tilkendes fleksjob, selvom du har afvist behandling. 

Søger du førtidspension?

Søger du førtidspension og afviser du at deltage i lægebehandling, bør kommunen ikke tillægge det betydning ved vurderingen af din ret til førtidspension.  

Du vil i derfor i nogle tilfælde kunne få bevilget førtidspension, selvom der er uprøvede behandlingsmuligheder. 

Kommunen har vejledningsforpligtigelse

Hvis du ønsker at afvise lægebehandling, skal kommunen vejlede dig om de muligheder, som ordningen indebærer.

Kommunen skal vejlede dig ud fra din konkrete og relevante situation.

Mulighed for at klage

Er du utilfreds med kommunens afgørelse om din ret til at afvise behandling, kan du klage over den. Du er velkommen til at kontakte os for en vurdering af sagen. Vi kan evt. føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket