Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Ret til at afvise behandling

I perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2019 er der indført en forsøgsordning, hvor du har mulighed for at afvise behandling.

Forsøgsordningen justeres fra den 1. juli 2016. Denne beskrivelse indeholder de nye regler.

Hvis du afviser behandling, bør kommunen som udgangspunkt ikke tillægge det betydning for din ret til fx sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, fleksjob og førtidspension.

Hvis du afviser behandling, tilbyder kommunen at forelægge din sag for sundhedskoordinatoren.

Hvilken behandling må du afvise?

I forsøgsperioden må du afvise behandling som fx:

  • behandling af læge.
  • medicinsk behandling.
  • operationer.

Du må ikke afvise undersøgelser, genoptræning, behandling hos fx en fysioterapeut eller psykologsamtaler.

Hvis du er på sygedagpenge

Hvis du modtager sygedagpenge, har du ret til at afvise behandling.

Afviser du behandling, tilbyder kommunen, at din sag skal vurderes af sundhedskoordinatoren, som vurderer, om der er alternative behandlingsmuligheder.

Afviser du behandlingsforslag fra sundhedskoordinatoren, kan kommunen ikke stoppe dine sygedagpenge med henvisning til, at du ikke medvirker i eller forhaler din sag.

Hvis du afviser, at sundhedskoordinatoren vurderer din sag, vil kommunen stoppe for udbetalingen af sygedagpenge.

Forsøgsordningen omfatter ikke reglerne om forlængelse af sygedagpenge. Hvis du afviser behandling, kan det få negativ betydning for en evt. forlængelse af dine sygedagpenge.

Er du i jobafklarings- eller ressourceforløb?  

Er du i et jobafklaringsforløb eller ressourceforløb og afviser behandling, tilbyder kommunen at forelægge din sag for sundhedskoordinatoren.

Hvis du afviser evt. behandlingsforslag fra sundhedskoordinatoren, må det ikke få betydning for din ret til ressourceforløbsydelse.

Søger du fleksjob?

Hvis du i forbindelse med en afgørelse om fleksjob afviser at modtage lægebehandling eller at lade dig indlægge på sygehus, får du tilbud om, at din sag skal forelægges sundhedskoordinatoren.  

Hvis du afviser behandlingsforslag for sundhedskoordinatoren, må det ikke få betydning for Jobcentrets afgørelse om fleksjob.

Søger du førtidspension?

Søger du førtidspension og afviser du at deltage i lægebehandling, tilbyder kommunen, at din sag skal forelægges sundhedskoordinatoren.

Hvis du afviser behandlingsforslag for sundhedskoordinatoren, må det ikke få betydning for kommunens afgørelse om førtidspension.

Du vil i helt særlige tilfælde kunne få bevilget førtidspension, selvom der er behandlingsmuligheder. 

Der er en risiko ved at afvise behandling

Du skal være opmærksom på, at dette er et forholdsvis nyt tiltag i lovgivningen, hvorfor der endnu ikke er en endelig praksis på området.

Du skal også være opmærksom på, at hvis du afviser, at sundhedskoordinatoren skal vurdere din sag, vil det få negativ betydning for din sag.

En afvisning kan betyde, at du mister retten til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse. Du risikerer også at få afslag på fleksjob eller førtidspension.

Har du afvist behandling eller påtænker du at gøre det, bør du kontakte os, så vi kan drøfte din sag, før du træffer beslutning.

Mulighed for at klage

Er du utilfreds med kommunens afgørelse om din ret til at afvise behandling, kan du klage over den. Du er velkommen til at kontakte os for en vurdering af sagen. Vi kan evt. føre klagesagen for dig.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9305 inden kl. 18:00.