Ret til førtidspension

Hvis du ikke kan klare at arbejde på almindelige vilkår eller i fleksjob, har du muligvis ret til førtidspension. Det er siden den 1. januar 2013 blevet sværere at få tilkendt førtidspension, og din alder har også betydning.

Hvis du er under 40 år

Du vil umiddelbart ikke kunne få førtidspension, med mindre du er så syg eller har så store begrænsninger, at det er helt åbenlyst, at du ikke bliver i stand til at arbejde.

Du vil i stedet få tilbudt et ressourceforløb med en varighed på mellem 1-5 år, og du kan få tilbudt flere forløb.

Hvis du er over 40 år

Du skal som udgangspunkt  have et ressourceforløb, inden du kan tilkendes førtidspension. Du har mulighed for flere forløb, hvis du ønsker det.

I de tilfælde hvor kommunen vurderer, at det er formålsløst at udvikle din arbejdsevne igennem et ressourceforløb, træffer de en afgørelse om, at din sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension

Hvem bevilger førtidspension?

Det er kommunen, som bevilger førtidspension. Inden du får tilkendt førtidspension, skal din sag behandles af et rehabiliteringsteam på et møde, hvor både du og din sagsbehandler deltager.

Rehabiliteringsteamet skal enten indstille til ressourceforløb, fleksjob,  førtidspension eller anden foranstaltning. 

Du har mulighed for selv at søge

Du har på hvilket som helst tidspunkt ret til selv at søge kommunen om førtidspension.

De sagsakter, som kommunen har på ansøgningstidspunktet, skal forelægges for rehabiliteringsteamet, som indstiller dig til, om du skal have pension eller ej.

Kommunen træffer herefter afgørelse om din sag skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension.

Pensionens størrelse

Størrelsen på pensionen er afhængig af både din og evt. ægtefælle/samlevers indtægt.

Hvis I har indtægter ved siden af, fx i form af pensionsudbetalinger, har dette indflydelse på størrelsen af din førtidspension.

Fra den 1. januar 2023 skal din ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt ikke indgå i beregningen af førtidspension. Din egen arbejdsindtægt skal stadig indgå i beregningen.

Her kan du se taksterne for førtidspension tilkendt efter den 1. januar 2003.

Førtidspension kan ikke frakendes i en 3 årig periode

Kommunerne kan ikke frakende førtidspension i perioden fra 01.01.23 - 31.12.25, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, eller du selv anmoder om det.

De særlige omstændigheder er fx, hvis afgørelsen om tilkendelse af førtidspension er truffet på baggrund af forkerte oplysninger.

Seniorpension

Hvis du er nedslidt eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, har du mulighed for at søge kommunen om seniorpension.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om førtidspension, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan føre klagesagen for sig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket