Din seniorpension kan sættes på pause

Du må gerne arbejde i begrænset omfang, selvom du er bevilget seniorpension. Din pension vil blive sat på pause, hvis du tjener for meget.

Selvom du er tilkendt seniorpension, må du gerne arbejde i begrænset omfang.

Hvis du kan forsørge dig selv, vil din pension automatisk blive sat på pause. Det vil sige, at du ikke vil få pension udbetalt, men at du har ret til at få den genoptaget, hvis du på et senere tidspunkt ikke længere tjener over beløbsgrænsen.

Din seniorpension bliver sat på pause

Hvis du arbejder over 15 timer om ugen og i en længere periode tjener, hvad der svarer til over 218.712 kr. årligt, kan Seniorpensionsenheden automatisk sætte din pension på pause.

Du kan også selv søge Seniorpensionsenheden om at få sat din pension på pause. Hvis du ønsker at gøre det, skal du kontakte Seniorpensionsenheden.

Hvis du er i job, mens du modtager seniorpension

Du kan godt have et job på op til 15 timer, mens du modtager seniorpension.

Afhængigt af dine personlige forhold vil dine indtægter muligvis blive modregnet i din pension.

Udbetalinger af løn, honorar, pensionsudbetalinger, positiv kapitalindkomst og andre løbende ydelser tæller med som indtægter. Du kan beregne din pension her.

Har du spørgsmål til udregningen af din pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Pension.

Hvis du er ansat i fleksjob

Er du ansat i et fleksjob og ønsker at fortsætte i dit job, skal du søge om at få sat din pension på pause hos Seniorpensionsenheden, inden du overgår til seniorpension.

Er du først overgået til seniorpension og ønsker at fortsætte i dit fleksjob, er det ikke sikkert, at du kan det. Jobcenteret skal i den situation behandle din sag om fleksjob på ny.

Du kan få genoptaget din pension

Er din pension sat på pause, kan du få genoptaget din pension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 218.712 kr. om året.

Hvis du ønsker at få genoptaget din pension, skal du søge om det hos Seniorpensionsenheden.

Genoptagelsen kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter, at du har søgt om det.

Vi hjælper dig

Hvis du er utilfreds med Seniorpensionsenhedens afgørelse om din ret til seniorpension, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan føre klagesagen for dig. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket