Mulighed for at søge seniorpension

Hvis du ikke kan arbejde, fordi du er nedslidt, eller fordi du har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, kan du søge om seniorpension hos "Seniorpension", som er en myndighed under ATP. Formålet med seniorpension er bl.a. at undgå unødige arbejdsprøvninger og ressourceforløb.

Hvad er seniorpension?

Seniorpension er en ny form for pension, som er lettere at få tilkendt i forhold til reglerne om førtidspension.

Seniorpension giver nedslidte med mange års beskæftigelse mulighed for at forlade arbejdsmarkedet. 

Se video om seniorpension

 

Kan du søge om seniorpension?

Hvis du ønsker at søge om seniorpension, skal du opfylde en række betingelser.    

Disse krav skal være opfyldt, før du kan få bevilget seniorpension:

  • Der skal være under 6 år til, du kan gå på folkepension.
  • Du skal have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Din arbejdsevne må ikke overstige 15 timer.

Bemærk at du ikke skal deltage i diverse forløb, som har til formål at udvikle din arbejdsevne.

Vurdering af din arbejdsevne

Din arbejdsevne skal vurderes, og der vil primært blive taget udgangspunkt i dit helbreds betydning for at passe dit sidste job af mindst 12 måneders varighed.

Ved job forstås lønmodtagerarbejde, arbejde som selvstændig, fleksjob mv.

Personer, der er ansat i fleksjob, vil som regel opfylde kravet om nedsættelse af arbejdsevnen, hvis den effektive arbejdstid i jobbet er på 15 timer eller mindre om ugen.  

Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet

Du skal have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil sige mindst 25 års fuldtidsarbejde. 

Hvis du har mellem 20-25 års tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Beskæftigelse på mindst 27 timer ugentligt betragtes som fuldtidsarbejde.

Deltidsbeskæftigelse kan omregnes forholdsmæssigt til fuldtidsbeskæftigelse.

Sådan søger du om seniorpension

Du skal søge om seniorpension digitalt med dit NemId på borger.dk.

Er du digitalt undtaget, kan din kommune hjælpe dig med at søge.

Du kan tidligst søge om seniorpension 6 måneder før, du har 6 år til folkepensionsalderen.

Har du søgt kommunen om seniorførtidspension inden den 1. januar 2021, skal de færdigbehandle din sag.

Hvornår skal du modtage en afgørelse?

"Seniorpension" skal træffe afgørelse om seniorpension senest 6 måneder efter, de har modtaget din ansøgning. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen på de 6 måneder, skal du have besked.

Får du tilkendt seniorpension senere end de 6 måneder, vil du få udbetalt pensionen fra den 1. i måneden efter, der er forløbet 6 måneder.   

Seniorpension kan ikke frakendes

Du kan ikke få frakendt en bevilget seniorpension uden dit samtykke.

Hvis du i en længere periode har indtægt fra arbejde, kan din pension sættes på pause.

Vi hjælper dig

Hvis du er utilfreds med  ”Seniorpensions” eller kommunens afgørelse om din ret til seniorpension, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan føre klagesagen for dig. 

Vi kan også hjælpe dig i sager om førtidspension.

Troels valgte seniorførtidspension

Læs om Troels, der valgte seniorførtidspension

Behold dit arbejde

Ønsker du ikke at forlade arbejdsmarkedet, kan du også læse om hjælp til at fastholde dit arbejde, selvom du er nedslidt.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket