Kan jeg få hjælp til at beholde mit arbejde?

Er du ramt af sygdom, nedslidning, eller har du været udsat for en ulykke, som hindrer dig i at passe dit arbejde, er der hjælp at hente, så du også fremover bliver i stand til at beholde dit arbejde.

Kontakt Social Team, så vejleder vi dig om de forskellige muligheder, og hvad du har ret til. Vi kan også hjælpe dig med dialogen med din kommune og en evt. klagesag, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse.

Løsning internt i virksomheden

Hvis du bliver syg, og du ikke kan klare nogle af dine normale arbejdsopgaver, bør det forsøges at løse problemet internt i virksomheden. Løsningen kan fx være, at du bliver omplaceret til andre opgaver, eller du bliver frataget bestemte arbejdsopgaver. Det kan også være andre løsninger, som kan medvirke til, at du bliver i stand til at beholde dit arbejde.

§ 56 aftale

Hvis du lider af en langvarig eller kronisk lidelse, som giver øget risiko for fravær, kan du og din arbejdsgiver søge kommunen om en § 56 aftale.

Med denne aftale har din arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis du bliver syg på grund af din langvarige eller kroniske lidelse. Det er et krav, at du opfylder beskæftigelseskravet i Lov om sygedagpenge.

En § 56 aftale gælder kun hos din nuværende arbejdsgiver og i op til 2 år af gangen. Hvis du skifter arbejde skal du søge igen. 

Hjælpemidler

Dit lokale jobcenter kan yde tilskud til indretning af din arbejdsplads eller hjælpemidler, hvis du grundet helbredsmæssige problemer har svært ved at passe dit arbejde.  

Tilskuddet skal medvirke til, at du kan bibeholde dit arbejde, og det gives samtidigt også med et forebyggende sigte. Som eksempel på tilskudsmuligheder kan bl.a. nævnes, installation af kørestolsrampe, specialværktøj, mindre arbejdsmaskiner m.m.

Personlig assistent

Har du en varig funktionsnedsættelse, som medfører, at der er en række arbejdsfunktioner, du ikke kan bestride, kan du søge jobcenteret om at få bevilget en personlig assistent, der kan hjælpe dig med at klare de arbejdsfunktioner, du ikke selv kan klare. Dit arbejde må ikke være uforeneligt med din lidelse.

Jobcenteret kan bevilge personlig assistance i op til 20 timer pr. uge. Hvis du har flere handicap, kan du få bevilget flere timer. Din arbejdsgiver kan vælge at ansætte en person udefra eller frikøbe en af sine nuværende medarbejdere.

Mentorordning

Hvis du har brug for oplæring og støtte i fx en ny arbejdsfunktion, har jobcenteret mulighed for at oprette en mentorordning.

Mentoren skal lære dig op og støtte dig. Oplæringen og støtten skal række ud over det normale, hvad en arbejdsgiver er forpligtiget til at yde. Mentoren kan være en udefra eller en allerede ansat medarbejder, som frikøbes til at fungere som mentor.

Delvis sygemeldt

Hvis du er syg, og du i en periode kun kan arbejde delvist, er der mulighed for, at du kan være delvis sygemeldt/raskmeldt. Du skal arbejde de timer, du kan. Din arbejdsgiver får refusion fra kommunen for de timer, du ikke arbejder. Du skal arbejde mindst 4 timer om ugen, og kommunen skal godkende ordningen.

Seniorpension

Ønsker du at forlade arbejdsmarkedet, fordi du er nedslidt, kan du også læse om seniorpension.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket