Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Sygedagpengenes størrelse

Har du ret til sygedagpenge fra kommunen, kan der være forskel på, hvilket beløb du har ret til.

Hvis du er i job, kan du også være berettiget til løn under sygdom fra din arbejdsgiver.

Størrelsen på dine sygedagpenge fra kommunen afhænger bl.a. af din løn, og hvor mange timer du er ansat.

Hvad har du ret til i sygedagpenge

Størrelsen på dine sygedagpenge fra kommunen kan højst udgøre (2019):

  • 4.355 kr. om ugen. 
  • 18.878 kr. pr. måned 
  • 117,70 kr. pr. time.

Hvis du er i job

Hvis du var i job inden sygemeldingen og stadig er i job, vil størrelsen på dine sygedagpenge fra kommunen afhænge af, hvor mange timer du er ansat.

Hvis du fx er ansat i 30 timer om ugen, vil du højst være berettiget til (30 timer x 117,70  kr.) 3.531,00 kr. i sygedagpenge om ugen.

Kommunens beregning af din sygedagpengesats

Hvis du skal have ret til den maksimale sats pr. time på 117,70 kr., skal din timeløn være højere end dette efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

I timelønnen indgår grundløn, dyrtidstillæg samt andre personlige tillæg. Betaling for overarbejde indgår også.

Hvis din timeløn er lavere, vil din sygedagpengetakst også blive lavere.

Kommunen beregner din sygedagpengesats ud fra din gennemsnitlige indkomst i dit nuværende ansættelsesforhold. Kommunen bruger indkomsten i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for din 1. fraværsdag efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Oplysningerne om din indkomst henter kommunen som udgangspunkt fra indkomstregisteret.

Ændring af beregning i sygeperioden

Kommunen vil skulle ændre din beregning, hvis

  • du går fra deltids- til fuldtidsansættelse.
  • du overgår fra lærling/elev til færdiguddannet.
  • du får en lønstigning.
  • satsen for dagpenge stiger.

Er du i job og dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, skal kommunen ændre din beregning, hvis dit ansættelsesforhold ophører i sygeperioden. Du vil så have ret til det samme i sygedagpenge, som du ville have ret til i dagpenge fra a-kassen.  Det er kommunens ansvar at beregne satsen.

Hvis du er ledig inden sygemeldingen

Hvis du bliver sygemeldt, mens du er ledig og modtager dagpenge fra a-kassen, vil du modtage den samme sats i sygedagpenge, som du modtog i dagpenge.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om størrelsen på dine sygedagpenge fra kommunen, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen inden der klages, og vi kan evt. føre klagesagen for dig.

--

Har du spørgsmål?

Ring til os på tlf. 7610 9305 inden kl. 18:00. Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så svarer vi dig senest dagen efter - dog undtaget weekend og helligdage. Er du medlem, anbefaler vi, at du i stedet for skriver til os i MIT detfagligehus.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.Hjælp til at sende dokumenter