Sygedagpengenes størrelse - se sats m.m.

Har du ret til sygedagpenge fra kommunen, kan der være forskel på, hvilket beløb du har ret til.

Hvis du er i job, kan du også være berettiget til løn under sygdom fra din arbejdsgiver.

Størrelsen på dine sygedagpenge fra kommunen afhænger bl.a. af din løn, og hvor mange timer du er ansat.

Hvad har du ret til i sygedagpenge - se maks sats

Størrelsen på dine sygedagpenge fra kommunen kan højst udgøre (2024):

  • 4.695 kr. om ugen. 
  • 126,89 kr. pr. time.

Hvis du er i job

Hvis du var i job inden sygemeldingen og stadig er i job, vil størrelsen på dine sygedagpenge fra kommunen afhænge af, hvor mange timer du er ansat.

Hvis du fx er ansat i 30 timer om ugen, vil du højst være berettiget til (30 timer x 126,89 kr.) 3.806,70 kr. i sygedagpenge om ugen.

Kommunens beregning af din sygedagpengesats

Hvis du skal have ret til den maksimale sats pr. time på 126,89 kr., skal din timeløn være højere end dette efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

I timelønnen indgår grundløn, dyrtidstillæg samt andre personlige tillæg. Betaling for overarbejde indgår også.

Hvis din timeløn er lavere, vil din sygedagpengetakst også blive lavere.

Kommunen beregner din sats for sygedagpenge ud fra din gennemsnitlige indkomst i dit nuværende ansættelsesforhold. Er du ansat med et fast ugentligt timetal, skal kommunen bruge indkomsten i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for din 1. fraværsdag efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Oplysningerne om din indkomst henter kommunen som udgangspunkt fra indkomstregisteret.

Ændring af beregning i sygeperioden

Kommunen vil skulle ændre din beregning, hvis

  • du går fra deltids- til fuldtidsansættelse.
  • du overgår fra lærling/elev til færdiguddannet.
  • du får en lønstigning.
  • satsen for dagpenge stiger.

Er du i job og dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, skal kommunen ofte ændre din beregning, hvis dit ansættelsesforhold ophører i sygeperioden. Du vil så have ret til det samme i sygedagpenge, som du ville have ret til i dagpenge fra a-kassen. Det er kommunens ansvar at fastsætte satsen.

Hvis du er ledig inden sygemeldingen

Hvis du bliver sygemeldt, mens du er ledig og modtager dagpenge fra a-kassen, vil du modtage den samme sats i sygedagpenge, som du modtog i dagpenge.

Hvis du får udbetalt dagpenge med et beskæftigelsestillæg, vil du modtage sygedagpenge med din individuelle beregnede dagpengesats uden beskæftigelsestillæg. Skal du modtage dagpenge igen, efter du bliver rask, kan du have ret til beskæftigelsestillæg igen, hvis du stadig har nogle timer tilbage.

Din sygedagpengesats som selvstændig

Som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle kan du være berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke kan passe dit arbejde.

Læs mere på borger.dk.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om størrelsen på dine sygedagpenge fra kommunen, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen inden der klages, og vi kan evt. føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket