Hvad er et beskæftigelsestillæg?

Du kan i nogle tilfælde få forhøjet din dagpengesats med et beskæftigelsestillæg på op til 3.840 kr. (2024) pr. måned som fuldtidsforsikret i de første 3 måneder svarende til 481 timer som fuldtidsforsikret.

Er du deltidsforsikret er beskæftigelsestillægget 2.560 kr. i de første 3 måneder svarerende til 390 timer.

Hvis du opfylder betingelserne for det maksimale beskæftigelsestillæg, forhøjes den maksimale dagpengesats altså fra 20.359 kr. op til 24.199 kr. som fuldtidsforsikret og op til 16.133 kr. (2024) som deltidsforsikret.  

Din dagpengesats kan dog højest være 90% af din tidligere indkomst.

Betingelser for at kunne få beskæftigelsestillæg

For at få beskæftigelsestillægget kræver det, at du har:

  • 2 års arbejde inden for de seneste 3 år.
    • Har du fået dagpengeret ved at opfylde et indkomstkrav, skal du have tjent 526.464 kr. inden for de seneste 3 år. Vi kan dog højst medregne 21.936 kr. pr. måned, dvs. at din indkomst skal være fordelt på flere måneder.
    • Har du genoptjent ret til en ny dagpengeperiode, skal du have arbejdet 3.848 timer inden for de seneste 3 år.

Krav til din månedsløn

For at få tillægget skal du bl.a. som minimum have haft en månedsløn på mere end 24.588 kr. Hvis du skal have ret til det maksimale beskæftigelsestillæg, skal du have haft en månedsløn på mindst 29.226 kr. Jo højere indtægt, desto højere bliver tillægget – dog maksimalt 3.840 kr.  

Ret til dagpenge før den 1. maj 2023

Har du en dagpengeret før den 1. maj 2023, kan du først have ret til et beskæftigelsestillæg, hvis du får en ny dagpengeret, og du øvrigt opfylder betingelserne for det.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket