Giver pensionsudbetalinger fradrag i mine dagpenge?

Ja, hvis du løbende får udbetalinger af en pension, der stammer fra et tidligere ansættelsesforhold, er udgangspunktet, at det medfører fradrag i dine dagpenge.

Dette gælder også løbende udbetalinger af tjenestemandspension og tjenestemandslignende pension.

Fradraget i dagpengene sker i de måneder, som pensionen dækker. Fradraget sker ved, at pensionsudbetalingen omregnes til timer ved hjælp af omregningssatsen.

Private pensioner

Udbetalinger fra rent privattegnede pensioner, som ikke betegnes som arbejdsrelaterede pensioner, vil ikke medføre fradrag i dagpengene.

Ligesom engangsudbetaling af hele pensionen som udgangspunkt heller ikke medfører fradrag. 

Prøv pensionsberegner

Hvornår kan jeg gå på pension? Få svaret i vores pensionsberegner