Hvorfor er der to omregningssatser i a-kassen, og hvad bruges de til?

Den lave omregningssats bruges til at omregne indtægt til løntimer, når du skal have ret til dagpenge. Den høje sats bruges ved fradrag i dine dagpenge.

Den lave omregningssats og ret til dagpenge

Hvis du skal genoptjene ret til dagpenge, så skal du opfylde et krav om et vist antal løntimer.

Den lave omregningssats bruges i den forbindelse til at omregne nedenstående til timer:

  • Arbejdstid der er ukontrollabel.
  • B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.
  • Skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed.
  • A-indkomst, der er udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse.

Ved fradrag i dagpenge bruges den høje omregningssats

Når du får udbetalt dagpenge og har arbejde eller andre indtægter, skal det som udgangspunkt fradrages i din ret til dagpenge.

Hvis din arbejdstid er ukontrollabel, så fradrager vi dit arbejde ved at beregne et timetal, hvor vi dividerer din indtægt med den høje omregningssats.

Har du andre indtægter, der også medfører fradrag i din ret til dagpenge, fradrages dette også med et beregnet timetal. Her bruges den høje omregningssats også til at udregne timetallet.

Efterløn og lempet fradrag

Hvis du arbejder samtidig med, at du får efterløn, kan du i nogle tilfælde få lempet fradrag. Hvis du får lempet fradrag, så er det den høje omregningssats, din indtægt bliver omregnet med, for at udregne det timetal du skal have fradrag for i din udbetaling af efterløn.

Hvad er satserne?

Satserne bliver fastsat hvert år. Se den høje og lave omregningssats i tabellen over udbetalingssatser.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket