Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Sådan bliver dine dagpenge beregnet

Din dagpengesats bliver beregnet af de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, hvor du har fået højest løn.

Når vi beregner dine dagpenge, er det kun den løn, som du har fået, imens du har været medlem i a-kassen, som kan indgå i beregningen.

Den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, kan indgå i opgørelsen, og du kan få op til 90% af din tidligere løn i dagpenge. Dog ikke mere end den maksimale dagpengesats.

Hvis du har tjent mindst 23.000 kr. pr. måned (2019 niveau) i 12 måneder, har du ret til den maksimale dagpengesats, som er 18.866 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede.

Hvis du er deltidsforsikret, skal du have tjent mindst 15.500 kr. pr. måned (2019 niveau) i 12 måneder for at have ret til den maksimale dagpengesats, som er 12.577 kr. pr. måned for deltidsforsikrede (tal for 2019).

Har du ikke 12 måneder med lønindtægt, bliver din dagpengesats beregnet på alle måneder med lønindtægt inden for de seneste 24 måneder.

Har du slet ikke nogen måneder med lønindtægt i den periode, beregnes din dagpengesats på alle måneder med indtægt inden for de seneste 36 måneder, inden du blev ledig.

Perioderne på 24 og 36 måneder kan forlænges, hvis du fx har modtaget sygedagpenge eller barselsdagpenge. 

Oversigt over alle udbetalingssatser

Se, hvornår du får udbetalt dagpenge

Vi regulerer dine dagpenge i forhold til Indkomstregisteret

Hvis du har indtastet dit dagpengekort senest den 4. sidste bankdag i måneden, vil du få udbetalt dine dagpenge den sidste dag i måneden. De dagpenge, som du får udbetalt, kan ses som en form for acontoudbetaling, indtil vi har opgjort dine endelige dagpenge.

Vi fastlægger dine endelige dagpenge ved at sammenkøre dine oplysninger på dagpengekortet med oplysningerne i Indkomstregistret, som din arbejdsgiver indberetter dine lønoplysninger til.

Hvis der er forskel på dine oplysninger på dagpengekortet og oplysningerne i Indkomstregistret, regulerer vi dine dagpenge. Hvis du har fået for lidt udbetalt, vil du få udbetalt ekstra, og hvis du har fået for meget udbetalt, vil vi fratrække beløbet hurtigst muligt.

Du vil få et brev fra os, hvis dine dagpenge skal reguleres. I brevet vil der også stå, hvad du skal gøre, hvis du ikke mener, at vi har reguleret dine dagpenge korrekt.

Årsager til at vi skal regulere dine dagpenge

Der kan være forskel på oplysningerne på dagpengekortet og i Indkomstregistret, hvis der er sket noget andet, end det du har anslået på dagpengekortet for de sidste dage af måneden. Det kan fx være antal af arbejdstimer, indtægt, ferie eller sygdom.

Hvis det viser sig, at oplysningerne er forkerte, når måneden er slut, kan du rette dem ved at indsende dit dagpengekort igen på MIT detfagligehus, så regulerer vi din udbetaling.