Sådan bliver dine dagpenge beregnet

Din dagpengesats bliver beregnet af de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, hvor du har fået højest løn.

Når vi beregner dine dagpenge, er det kun den løn, som du har fået, imens du har været medlem i a-kassen, som kan indgå i beregningen.

Læs også: Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, kan indgå i opgørelsen, og du kan få op til 90% af din tidligere løn i dagpenge. Dog ikke mere end den maksimale dagpengesats.

Hvis du har tjent mindst 23.371 kr. pr. måned (2022 niveau) i 12 måneder, har du ret til den maksimale dagpengesats, som er 19.351 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede.

Hvis du er deltidsforsikret, skal du have tjent mindst 15.581 kr. pr. måned (2022 niveau) i 12 måneder for at have ret til den maksimale dagpengesats, som er 12.901 kr. pr. måned for deltidsforsikrede (tal for 2022).

Har du ikke 12 måneder med lønindtægt, bliver din dagpengesats beregnet på alle måneder med lønindtægt inden for de seneste 24 måneder.

Har du slet ikke nogen måneder med lønindtægt i den periode, beregnes din dagpengesats på alle måneder med indtægt inden for de seneste 36 måneder, inden du blev ledig.

Perioderne på 24 og 36 måneder kan forlænges, hvis du fx har modtaget sygedagpenge eller barselsdagpenge. 

Beregningsperioden på 24 og 36 måneder kan forlænges med yderligere 12 måneder, hvis du i beregningsperioden har over- eller underskud fra selvstændig virksomhed for indkomståret 2020, eller hvis du har fået udbetalt A-indkomst i indkomståret 2020 af et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

Oversigt over dagpengesatser

Se, hvornår du får udbetalt dagpenge

Vi regulerer dine dagpenge i forhold til Indkomstregistret

De dagpenge, som du får udbetalt, kan ses som en form for acontoudbetaling, indtil vi har opgjort dine endelige dagpenge. Vi fastlægger dine endelige dagpenge ved at sammenkøre dine oplysninger på dagpengekortet med oplysningerne i Indkomstregistret, som din arbejdsgiver indberetter dine lønoplysninger til.

Læs mere om, hvordan vi kontrollerer dine dagpenge hver måned.

Læs også om, hvordan din arbejdsgiver skal indberette din løn til eIndkomst.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.