Opholdskravet er afskaffet den 1. februar 2020

Opholdskravet er afskaffet fra den 1. februar 2020, så det ikke længere er en betingelse for at få ret til dagpenge. Du kan frem til den 31. juli få genoprettet dit medlemskab i a-kassen, hvis du har meldt dig ud pga. opholdskravet.

Der er indført en overgangsordning, så du ikke kommer i klemme, hvis du har meldt dig ud af a-kassen pga. opholdskravet. Det kan du læse om nedenfor.

Få genoprettet dit medlemskab

Hvis du har meldt dig ud af a-kassen i perioden 01.01.19 - 31.01.20, fordi du har været ramt af opholdskravet eller er blevet slettet i perioden, fordi du ikke har betalt kontingent, har du mulighed for at få genoprettet dit medlemskab, så du ikke mister din anciennitet.

Dagpenge

Du vil kunne få dagpenge fra den 1. i den måned, hvor du søger om at få medlemskabet genoprettet, hvis du opfylder de øvrige betingelser for ret til dagpenge. Til gengæld skal du efterbetale kontingent for den periode, hvor du har været udmeldt.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få udbetalt dagpenge for den periode, hvor du har været udmeldt. Det skyldes, at det dengang var en betingelse, at du opfyldte opholdskravet.

Du skal opfylde 3 betingelser

  1. Du skal have meldt dig ud af a-kassen i perioden 01.01.19 - 31.12.19 og have haft bopæl i Danmark, som er registreret i CPR-registret i mindre end 5 år inden for de seneste 12 år. Eller du skal have meldt dig ud af a-kassen i perioden 01.01.20 - 01.02.20 og have haft bopæl i Danmark, som er registreret i CPR-registret i mindre end 6 år inden for de seneste 12 år.
  1. Du skal på tro og love erklære, at du på et tidspunkt i perioden 01.01.19 - 01.02.20 ikke opfyldte opholdskravet efter de regler, der tidligere gjaldt.
  1. Du skal efterbetale kontingent og evt. bidrag til efterlønsordningen for den periode, hvor du har været udmeldt.

Bemærk at selvom du tidligere har været medlem i en anden a-kasse, så kan du godt søge om at genoprette dit medlemskab hos os.

Du skal søge inden den 31. juli 2020

Det er vigtigt, at du søger om at få dit medlemskab genoprettet hurtigst muligt og senest den 31. juli 2020, da det ikke længere vil være muligt efter denne dato.

Sådan genopretter du dit medlemskab

Udfyld indmeldelsen, som vi linker til her. Det er vigtigt, at du benytter dette link:

Indmeldelse

Vi kan også hjælpe dig, hvis du kontakter os på tlf. 7610 9302.

Når vi har modtaget indmeldelsen fra dig, vil vi sende en besked til dig om, at du skal udfylde tro- og loveerklæringen i MIT detfagligehus.

Nyt medlem

Hvis du ikke ønsker at få genoprettet dit medlemskab, har du selvfølgelig også mulighed for, at melde dig ind i a-kassen på ny. I så fald skal du optjene anciennitet på ny, før du kan få ret til dagpenge.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 7610 9302, hvis du har spørgsmål.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket