Fuldtids- eller deltidsforsikret

Det har stor betydning for din ret til dagpenge, om du er deltids- eller fuldtidsforsikret i a-kassen.

Ved nyoptagelse i a-kassen - hvor mange timer arbejder du?

Hvis du arbejder 30 timer eller mindre, når du melder dig ind i a-kassen, kan du vælge, om du vil være deltids- eller fuldtidsforsikret.

Hvis du vælger kun at være deltidsforsikret, er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad det betyder for din ret til dagpenge.

Er du allerede indmeldt i en a-kasse

Er du allerede indmeldt i en a-kasse, er der krav om et bestemt antal løntimer, før du kan skifte fra deltids- til fuldtidsforsikring.

Du kan kun skifte fra deltid til fuldtid, hvis du får fuldtidsarbejde, eller du begynder at drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. 

Du skal have haft mere end:

  • 360 løntimer indenfor 12 uger (14-dages lønnet).
  • 390 løntimer indenfor 3 måneder (månedslønnet).

Du kan kun tælle timer med, hvor hverken du eller din arbejdsgiver har fået tilskud til lønnen. Du skal altså være ansat på helt almindelige vilkår.

Forskellen på deltids- og fuldtidsforsikring

Økonomisk kan det bedst betale sig at være fuldtidsforsikret. Når du vælger, om du skal være deltids- eller fuldtidsforsikret, så handler det også om, hvor meget arbejde du kan og vil stå til rådighed for.

Du  gerne være fuldtidsforsikret, selv om du ikke arbejder fuld tid, også hvis du senere går ned i tid.

Som tommelfingerregel skal du regne med, at arbejder du i gennemsnit mere end 30 timer pr. uge, skal du være fuldtidsforsikret.

Helt præcist betyder det, at hvis du har arbejdet mere end 360 timer inden for 12 uger og er 14-dages lønnet, eller har arbejdet mere end 390 timer indenfor 3 måneder og er månedslønnet, så er det et krav, at du skal skifte til at være fuldtidsforsikret.

A-kassen undersøger én gang om måneden, om du opfylder betingelserne for at blive fuldtidsforsikret. Du har også selv pligt til at bede om at blive fuldtidsforsikret, hvis din arbejdstid øges til et omfang hvor du kommer til at opfylde betingelserne.

Hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde på mere end 30 timer om ugen, har du også pligt til at bede a-kassen om at blive fuldtidsforsikret.

Fuldtidsforsikret

Hvis du er fuldtidsforsikret, vil du i tilfælde af ledighed kunne få ret til dagpenge i op til 160,33 timer pr. måned.

Se vores oversigt over dagpengesatser for fuldtidsforsikrede. Som fuldtidsforsikret skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet 37 timer om ugen og søge fuldtidsarbejde.

Deltidsforsikret

Hvis du er deltidsforsikret, vil du i tilfælde af ledighed kunne få ret til dagpenge i op til 130 timer pr. måned.  

Se vores oversigt over satserne for deltidsforsikredeSom deltidsforsikret skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet 30 timer om ugen og søge arbejde på deltid svarende til 30 timer pr. uge. 

Bliv medlem og spar penge

Uanset hvad du arbejder med, så hjælper vi dig – Det Faglige Hus er nemlig for alle, og vi er Danmarks billigste.

Bliv medlem

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket
  • Har du brug for at sende post til Det Faglige Hus

    Find adresse