Frivilligt ulønnet arbejde og aktiviteter

Hvis du modtager dagpenge og har frivilligt ulønnet arbejde eller deltager i ulønnede aktiviteter, kan det have betydning for din ret til dagpenge.

Frivilligt ulønnet aktivitet

Du må udføre frivillige og ulønnede aktiviteter for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, uden at dette medfører fradrag i dine dagpenge, når aktiviteterne ikke bliver udbudt som almindeligt lønarbejde.

Det er ofte aktiviteter, du deltager i af interesse.

Det kan fx være at du:

  • er træner i en lille sportsforening eller spejderleder.
  • deltager i indsamlinger til nødhjælp.
  • er besøgsven.
  • er i forældrebestyrelse i institutionen.
  • deltager i en hobbyforening.

Hvis vi vurderer, at aktiviteten normalt udføres af lønnede medarbejdere, vil der være tale om frivilligt ulønnet arbejde og ikke aktiviteter, og det kan få betydning for din ret til dagpenge.

Frivilligt ulønnet arbejde

Frivilligt ulønnet arbejde medfører som udgangspunkt fradrag i dine dagpenge

Du må dog udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 44 timer om måneden, uden det medfører fradrag i dine dagpenge.

Frivilligt ulønnet arbejde kan fx være, at du:

  • arbejder som præst eller socialrådgiver i et krisecenter.
  • er jurist i en retshjælp.
  • er reporter ved en lokal TV- og radiostation.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis det frivillige ulønnede arbejde vedrører administration af en organisation, vil der ske fradrag i dine dagpenge, med mindre arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft.

Ovenstående gælder kun ulønnede aktiviteter og arbejde, der bliver udført i Danmark.

Arbejdet må herudover ikke være aktiviteter i din selvstændige virksomhed, og du må ikke have ansættelsesretlige forpligtelser, fx et opsigelsesvarsel. Arbejdet skal være for en frivillig organisation, hvis formål ikke er at skabe overskud.

Før du starter på en ulønnet aktivitet eller et ulønnet arbejdet, er det altid en god idé at spørge os, om det har betydning for dine dagpenge.

Giv a-kassen besked

Hvis du modtager dagpenge, har du i øvrigt pligt til at oplyse os om det, hvis du deltager i ulønnede aktiviteter eller og ulønnet arbejde. 

For at vi kan vurdere, om din deltagelse har betydning for din ret til dagpenge, skal du udfylde erklæringen om frivilligt ulønnet arbejde DFH-255.

Modtager du efterløn?

Hvis du modtager efterløn, kan du som udgangspunkt have frivilligt, ulønnet arbejde op til 65 timer om måneden uden at få fradrag i din efterløn.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket