Erklæring om frivilligt ulønnet arbejde DFH-255

Erklæringen bruges til at oplyse os om frivilligt ulønnet arbejde.

Hvis du modtager dagpenge og har frivilligt ulønnet arbejde eller deltager i ulønnede aktiviteter, kan det have betydning for din ret til dagpenge.