Reglerne for G-dage

Man kalder 1. og 2. ledighedsdag for G-dage. Dem skal din tidligere arbejdsgiver typisk betale en godtgørelse for.

G-dage ligger på de 2 første dage, efter du er blevet ledig. Dog er der en undtagelse. Hvis du har haft færre timer end normalt og ikke haft fuld tid i samme uge, er det i stedet den sidste arbejdsdag, der er en G-dag.

Den samme arbejdsgiver skal højst betale 16 G-dage pr. kalenderår. Er du fx ansat som tilkaldevikar, bliver du betragtet som opsagt, når du er færdig med dagens arbejde. Har din arbejdsgiver betalt 16 G-dage på et kalenderår, bliver han herefter fritaget, og du kan i stedet få dagpenge fra 1. ledighedsdag.

Hvis dine ansættelsesvilkår ændrer sig, kan du få ret til G-dage. Det gælder fx, hvis du bliver opsagt, eller hvis du bliver sat ned i tid. Det gælder også, hvis dit vikariat eller anden tidsbegrænset ansættelse stopper. 

Din arbejdsgiver skal have indberettet mindst 74 løntimer til Indkomstregistret inden for de seneste 4 uger. Hvis du er timelønnet, kan perioden på 4 uger forlænges ved sygdom, helligdage og lignende.

Du skal være enten helt eller delvist ledig på G-dagene. Både dage med deltidsarbejde og dage helt uden arbejde er ledighedsdage. Derfor opdeles G-dage i halve og hele dage.

Du må ikke være syg eller holde ferie på G-dagene.

I disse situationer, skal din arbejdsgiver ikke betale G-dage:

  • Du er selv skyld i arbejdsophøret.
  • Du siger nej til tilbud om fortsat arbejde.
  • Du får fuld arbejdstid hos en anden arbejdsgiver.
  • Du opfylder ikke kravet om løntimer.
  • Du har været ansat i job med løntilskud.
  • Din arbejdsgiver går i betalingsstandsning eller konkurs.
  • Arbejdsophøret skyldes en lockout, strejke eller force majeure.

Vi hjælper dig gerne med at få udbetalt dine G-dage. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.

Hvis ikke betingelserne for G-dage er opfyldt, har du muligvis ret til dagpenge fra os i stedet for G-dage.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.