Dagpenge til dig under 25 år

Hvor meget, du kan få i dagpenge, afhænger af om, du har taget en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller om du har arbejdet.

Krav om uddannelse

Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og ikke har forsørgerpligt, skal jobcentret vurdere, om du kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Hvis du kan det, skal du søge om at starte på en uddannelse.

I de første 962 timer eller 780 timer af din ledighed som henholdsvis fuldtids- eller deltidsforsikret har du ret til din individuelle dagpengesats. Herefter vil du overgå til SU, elevløn eller lign. Du bliver fritaget for at stå til rådighedhvis du begynder på et uddannelsesforløb som aktivering i de første 962/780 timer.

Højskole- og daghøjskoleforløb

Inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed har du mulighed for at deltage i højskole- og daghøjskoleforløb.

Du vil få udbetalt dagpenge, som svarer til 50% af højeste dagpengesats.

Du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Når du fylder 25 år, har du ikke længere ret til dagpenge under højskoleforløbet.

Unge under 25 år uden uddannelse som ikke har haft arbejde

Når du er under 25 år og ikke har haft et arbejde, har du ret til din individuelle dagpengesats de første 962/780 timer (fuldtid/deltid), hvis du opfylder kravene til at modtage dagpenge

Efter 962/780 timers (fuldtid/deltid) sammenlagt ledighed har du ret til 50 % af højeste dagpengesats. Dette gælder både ved almindelig ledighed, og hvis du deltager i et tilbud.

Unge under 25 år uden uddannelse som har haft arbejde

Når du er under 25 år og har haft et arbejde, har du ret til din individuelle dagpengesats de første 962/780 timer (fuldtid/deltid).

Efter 962/780 timers (fuldtid/deltid) sammenlagt ledighed kan du have ret til din individuelle dagpengesats både ved almindelig ledighed, og hvis du deltager i et tilbud. - Dog kun 50 % af højeste dagpengesats hvis du deltager i fx vejledning og opkvalificering 4 uger eller mere.

For at opfylde kravet til arbejde skal du have fået indberettet mindst 3.848 løntimer til eIndkomst inden for 3 år som fuldtidsforsikret. Det svarer til fuldtid i 2 år inden for 3 år.

Er du deltidsforsikret, skal du have fået indberettet 2.565 løntimer til eIndkomst.

Hvis du har selvstændig virksomhed, kan vi regne timer med ved at omregne det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af den selvstændige virksomhed til timer, når vi skal opgøre, om du opfylder ovenstående timekrav.

Unge under 25 med en uddannelse

Er du under 25 år, har du ret til din individuelle dagpengesatssats de første 962/780 timer (fuldtid/deltid).

Efter 962/780 timers (fuldtid/deltid) sammenlagt ledighed har du ret til din individuelle dagpengesats. Dog kun 82 % af højeste dagpengesats som forsørger og 71,5 % som ikke-forsørger, hvis du deltager i fx vejledning og opkvalificering i 4 uger eller mere.

Så meget får du udbetalt

Se vejledende udbetalingssatser for dagpenge m.m.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket