Selvforskyldt ledig

Hvis du opsiger dit arbejde, kan du blive selvforskyldt ledig. Det kan du i nogle tilfælde også, når din arbejdsgiver opsiger dig. Du kan også blive selvforskyldt ledig, når du er ledig. Når du bliver selvforskyldt ledig, får du enten 3 ugers karantæne eller et arbejdskrav.

Når du selv opsiger dit arbejde

Du bliver selvforskyldt ledig, når du opsiger dit arbejde. Dog ikke hvis du har en gyldig grund.

Når din arbejdsgiver opsiger dig

Hvis du selv har en væsentlig del af skylden i, at din arbejdsgiver opsiger dig, bliver du selvforskyldt ledig. Vi skelner her i mellem, om det er dine kvalifikationer eller mangel på vilje til at udføre dit arbejde, der er årsagen til opsigelsen.

Bliver du fx opsagt, fordi du ikke er kvalificeret, så er udgangspunktet, at du ikke er selvforskyldt ledig. Men bliver du opsagt, fordi du ofte kommer for sent på arbejde, eller fordi du ikke vil udføre det arbejde, du bliver pålagt, så er du formentlig selvforskyldt ledig.

Opsiger din arbejdsgiver dig uden, at du får det opsigelsesvarsel, du har ret til, kan du også blive selvforskyldt ledig. Har du fået et for kort opsigelsesvarsel, bør du kontakte os. Er du medlem af fagforeningen, kan vi hjælpe dig med at kræve løn for det varsel, du havde ret til.

Kontraopsiger du dit arbejde, bliver du også selvforskyldt ledig. En kontraopsigelse betyder, at din arbejdsgiver har opsagt dig, men du ønsker at stoppe tidligere, og derfor selv siger op. Det er også en kontraopsigelse, når du er ansat i en tidsbegrænset ansættelse med et sluttidspunkt, og du vælger at sige op, så du kan stoppe før.

Selvforskyldt ledighed når du er ledig

Er du ledig, kan du også blive selvforskyldt ledig. Det sker, hvis du uden en gyldig grund, afviser at tage et arbejde, som jobcentret eller vi henviser dig til. Eller hvis du ikke kommer til en jobsamtale, du er henvist til hos en arbejdsgiver.

Hvis du ikke vil være med til at udarbejde eller revidere din jobplan, eller hvis du afslår eller afbryder et tilbud, kan du også blive selvforskyldt ledig. Har du en gyldig grund, bliver du dog ikke selvforskyldt ledig.

Du bliver også selvforskyldt ledig, hvis du i perioden 01.04.22 - 31.12.23 ikke har søgt job i en kalendermåned, hvor du har været ledig i 50% af tiden. 

3 ugers karantæne

Første gang du bliver selvforskyldt ledig, får du en karantæne på 3 uger, hvor du ikke kan få dagpenge. Karantænen skal afvikles i en periode, hvor du kunne have fået dagpenge. Det betyder, at du skal være tilmeldt jobcentret og stå til rådighed i de 3 uger, hvor karantænen afvikles. Hvis du holder ferie i de 3 uger, bliver din karantæne forlænget.

Har du ikke afviklet din karantæne inden for 3 måneder, bortfalder den. Karantænen bliver også anset for afviklet, hvis du som fuldtidsforsikret får indberettet mindst 185 løntimer til eIndkomst.

Ved accept af for kort opsigelsesvarsel og ved kontraopsigelse kan karantænen være mindre end 3 uger. Det skyldes, at karantænen i disse tilfælde ikke kan være længere end dit korrekte opsigelsesvarsel.

Arbejdskrav

Bliver du selvforskyldt ledig igen inden for 1 år, får du et arbejdskrav. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret som hovedregel ikke kan få dagpenge igen, før du har fået indberettet mindst 300 timers lønarbejde på 3 måneder.

Hvis du 2 gange inden for 1 år ikke har søgt job i måneder, hvor du har været ledig i mindst 50% af tiden, så får du dog stadig bare en karantæne anden gang, hvor du ellers normalt ville få et arbejdskrav.

Mere info

Læs også, hvad gør jeg, når jeg bliver ledig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket