Hvad er gyldige grunde til at undgå selvforskyldt ledighed?

Har du en gyldig grund, kan du afslå eller opsige arbejde, eller afslå eller ophøre i et tilbud, uden at få en karantæne for det.

Her kan du se alle gyldige grunde:

 • Problemer med helbredet
 • Ændring af din transporttid
 • Problemer med pasning af familie
 • Deltidsarbejde ændres til fuld tid (hvis deltidsforsikret)
 • Udløb af supplerende dagpenge
 • Ved arbejdsfordeling
 • Hvis frigørelsesattest nægtes eller tilbagekaldes
 • Pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn
 • Pasning af døende nærtstående
 • Problemer på/med arbejdspladsen, fx manglende løn
 • Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse
 • Overtagelse af arbejde du selv har fundet på mindst 5 uger
 • Start på uddannelse, der varer mindst 1 år
 • Opstart af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang
 • Aftjening af værnepligt og lign.

Kontakt os inden du siger op/afslår

Selvom du har en gyldig grund, skal vi stadigvæk vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette er nemlig også et krav for at modtage dagpenge.

Vær opmærksom på, at der til alle de gyldige grunde er detaljerede regler. Det er heller ikke alle de gyldige grunde, der gælder i alle situationer Du bør derfor altid kontakte os, inden du afslår eller opsiger et arbejde, eller afslår eller ophører i tilbud fra jobcentret.

Læs også, hvad gør jeg, når jeg bliver ledig.