Brystkræft og natarbejde

Hvis du har haft natarbejde og fået konstateret brystkræft, kan sygdommen måske blive anerkendt som en arbejdsskade, selvom brystkræft ikke står på erhvervssygdomslisten.

Det kan være svært at få brystkræft anerkendt som en arbejdsskade, da der ikke er tilstrækkelig lægelig viden, der bekræfter sammenhængen mellem natarbejde og risikoen for udvikling af brystkræft.

Mindst 1 nattevagt pr. uge

Man ved dog, at risikoen for brystkræft bliver øget, hvis du har haft mindst 1 nattevagt pr. uge i mindst 25 år.

Hvis det er tilfældet for dig, kan din sag blive forelagt Erhvervssygdomsudvalget, som kan anerkende, at din sygdom er en arbejdsskade.

Flere nattevagter pr. uge

Har du haft flere nattevagter pr. uge i 20 til 25 år i, tager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring stilling til, om din sag skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget.

Ikke en arbejdsskade

Hvis din brystkræft bliver konstateret, efter du er stoppet med at have nattevagt, vil din sygdom som hovedregel ikke blive anerkendt som en arbejdsskade. Det gælder også, selvom du arbejdede i nattevagt mindst 1 gang pr. uge i mindst 25 år.

Har du arbejdet i mindre end 20 år i nattevagt, vil brystkræft ikke blive anerkendt som en arbejdsskade.

Vi hjælper dig gerne med din arbejdsskadesag.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket