Udsendte - der har fået PTSD

Sygdommen Posttraumatisk Belastningsreaktion (PTSD) bliver som hovedregel kun anerkendt som en arbejdsskade, hvis sygdommen er opstået på grund af påvirkninger i dit job, og hvis symptomerne er opstået inden for 6 måneder.

Læs mere om anerkendelse af sygdommen PTSD

Kravene er lempet for tidligere udsendte soldater og andre statsansatte.  

De har mulighed for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade, selvom diagnosen PTSD bliver stillet efter 6 måneder. Det bliver kaldt forsinket PTSD.

Det er et krav i forhold til anerkendelsen, at man har haft et eller flere symptomer på PTSD indenfor 6 måneder.

Herudover skal sygdommen PTSD være udviklet i fuld omfang indenfor få år, efter belastningen er stoppet.

Sygdommens opståen og udvikling skal være lægeligt dokumenteret. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil typisk indhente en psykiatrisk speciallægeerklæring.

Der vil fortsat være situationer, hvor en psykisk sygdom bliver afvist.  Fx hvis det ikke lægeligt kan bevises, at belastningen som udsendt er årsagen til sygdommen.

Herudover har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fokus på, om der kan være andre årsager til den psykiske sygdom.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket